Nieuws

3 april 2019

Checkpoint-IC Gebruikersdagen

Speciaal voor onze relaties organiseren wij de periodieke gebruikersdagen. Deze dagen hebben het doel Checkpoint-IC verder te verkennen en van elkaar en elkaars ervaringen te leren. Dit om maximaal rendement te halen uit uw werkzaamheden als kwaliteitscontroleur/ intern controleur.
Lees meer
18 januari 2018

Internal auditfunctie

Onlangs zijn er twee publicaties geweest over de rol, nut en noodzaak van de internal auditfunctie. In een artikel wordt het ontbreken van een internal auditfunctie – met name bij kleinere beursfondsen – een ‘sluimerend’ risico genoemd. De relaties met gemeenten wordt niet direct gelegd. Maar daar zouden we zo ook een hele verhandeling aan kunnen wijden. Gemeenten zijn immers complexe, multidisciplinaire organisaties waarin veel publiek geld in omgaat. Daar waar het bedrijfsleven pogingen doet geld te verdienen, geven gemeenten geld uit voor het realiseren van publieke doelen; een wezenlijk andere benadering. Een adequaat ingerichte control functie is dan geen overbodige luxe. Het spreekt voor zich dat wij daar als Checkpoint een warm voorstander van zijn. En bescheiden als we zijn, zijn we ervan overtuigd dat onze toepassing en deskundige ondersteuning daar een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren. Wij raden u aan bijgaande artikelen te lezen en dan uw gemeentelijke organisatie daarbij in het achterhoofd te houden. U zult zien dat het ook voor gemeenten wenselijk is invulling te geven aan die internal control functie.

Lees meer
11 augustus 2017

Gemeente krijgt legaat van € 1,7 miljoen

Dat gaat niet gebeuren bij gemeenten denkt u misschien. Het Westfries Museum is het onlangs wel overkomen! Het legaat kwam van een man die “was geraakt door de vriendelijke reactie van medewerkers”.

Lees meer
8 augustus 2017

Geanimeerd Summer seminar over Social Media en reputatie in de Krimpenerwaard

Op 31 juli jongstleden vond onder leiding van Piet Klop van PublicValues het speciale Summer Seminar (Social) Media en reputatie plaats in het gastvrije gemeentehuis Krimpenerwaard in Bergambacht voor het lokaal bestuur. Het seminar was een initiatief van Checkpoint-IC, een bedrijf dat is gespecialiseerd in tooling van risicomanagement bij gemeenten. Werd vroeger de vis verpakt in het krantennieuws van gisteren, tegenwoordig is dat duidelijk anders: probeert u maar eens als organisatie en / of als persoon een bericht van Google verwijderd te krijgen…

Lees meer
31 juli 2017

Lokaal bestuur in control: Samen sta je sterk

Gemeenten hebben de laatste jaren veel meer taken toebedeeld gekregen vanuit de Rijksoverheid, met name op het sociaal domein. De begroting van de gemeente is ongeveer verdubbeld. Tegelijkertijd wordt onze samenleving steeds complexer. Gemeenten moeten hard werken om in control te zijn en te blijven. In control zijn kost energie, tijd en geld.

De vraagstukken waar gemeenten voor staan zijn voor alle gemeenten vergelijkbaar. Uiteraard met lokale verschillen. Samenwerken en delen is een goede gewoonte in het lokaal bestuur. Het gaat hierbij vooral om beleidsinhoudelijke zaken.  Op het gebied van de beheersing van de bedrijfsvoering wordt ook wel gedeeld, maar voor zover ik kan zien “biedt dat veel ruimte voor verbetering”. Het initiatief van www.adlasz.nl om een handboek “Lokaal bestuur in control” met en voor gemeenten uit te werken verdient navolging! Checkpoint-ic heeft zich al gemeld. Doet u ook mee?

Lees meer
17 juli 2017

Summer Seminar (Social) media en reputatie

Gemeenten zijn transparant en leggen verantwoording af over hun doen en laten. Hierbij staat centraal of en hoe de doelstellingen worden bereikt. Risicomanagement en interne beheersing zijn voor gemeenten hierbij cruciaal. Checkpoint-IC levert hiervoor al circa 10 jaar een praktisch toepasbare tool die bij tientallen gemeenten naar tevredenheid wordt gebruikt. Voor de inhoudelijke expertise werkt Checkpoint-IC nauw samen met Adlasz adviseurs voor het lokaal bestuur.

Vanuit de gemeenten is de vraag gekomen om het onderwerp “(Social) media en reputatie” te bespreken. Wij organiseren daarom op 31 juli in gemeentehuis Krimpenerwaard, Alingersteeg 2 in Bergambacht een summer seminar.

Lees meer
11 juli 2017

Eenvoud loont

Voor een groeiende groep Nederlanders is de samenleving te ingewikkeld geworden. Zij lopen een verhoogd risico om in de schulden te raken. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onderzocht hoe overheden en andere organisaties kunnen voorkomen dat mensen in de schulden raken. Eenvoud is het sleutelwoord. De RVS denkt dat veel schulden voorkomen kunnen worden door regels eenvoudiger te maken. Het is een van de aanbevelingen in het recent gepubliceerde advies “Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen”. Aldus de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Lees meer
10 juli 2017

Waarom betalen de gemeenten niet?

Dat is nog eens een goede vraag. Waarom betalen die gemeenten niet gewoon? Zij zijn toch verantwoordelijk?

Nu krijgen we bij Checkpoint deze vraag wel vaker, maar in dit geval ging het over de arbeidsmarkt. Een organisatie wil een project starten om instroom in de bijstand te voorkomen (preventie). Tja. Goede vraag? Nou, dan moeten we eerst even kijken hoe we het in Nederland hebben geregeld. 

Lees meer
10 april 2017

Advertorial Schulinck - Checkpoint-IC

Deze week in het Binnenlands Bestuur (7 april 2017 - week 14 - jaargang 38) Adlasz en Checkpoint-IC over de tool Checkpoint-IC die ervoor zorgt dat gemeenten op een integrale manier hun beleidsdoelstellingen kunnen vastleggen, daarbij de risico's kunnen definiëren en kunnen bepalen welke organisatorische maatregelen nodig zijn om weer 'in control' te komen. Ook onze visie Beheersing Beheerst waarmee gemeenten hun bedrijfsvoering kunnen monitoren komt aan bod! 

Lees meer
30 maart 2017

Gebruikersbijeenkomst

Checkpoint-IC organiseert een 5-tal bijeenkomsten voor haar klanten. Checkpoint-IC volgt de ontwikkelingen op het gebied van de interne controle/interne beheersing op de voet. Dit heeft onder andere toe geleid dat er een compleet nieuwe module is toegevoegd: Beheersing Beheerst. Daarnaast heeft de oude vertrouwde versie een upgrade ondergaan. Deze ontwikkelingen worden tijdens deze bijeenkomsten toegelicht. Tegelijkertijd kunnen klanten met elkaar in gesprek gaan over de actuele zaken, ontwikkelingen en eisen omtrent de tool.

Lees meer
1 april 2015

Schulinck en Checkpoint IC lanceren samen Module Zicht op

In samenwerking met Checkpoint IC heeft Schulinck nu Module Zicht op ontwikkeld. Deze module helpt u bij de inrichting van de bedrijfsvoering binnen het sociaal domein en geeft u inzicht in de risico’s. Daarbij biedt het u handvatten om gepaste maatregelen te nemen zodat u grip houdt op de gehele bedrijfsvoering. Door deze module te koppelen aan uw Grip op kennisbank kunt u eenvoudig schakelen tussen de juridische inhoud en interne controle.

Lees meer
1 december 2014

Kluwer Schulinck en Checkpoint-IC gaan samenwerken voor een betere dienstverlening naar gemeenten

Alphen aan den Rijn, 16 december 2014 – Kluwer Schulinck, deskundige op juridisch gebied in het sociale domein en Checkpont-IC B.V., leverancier van een applicatie waarmee gemeenten de kwaliteit, rechtmatigheid en procesbeheersing van financiële beheerhandelingen kunnen vaststellen, gaan samenwerken. Met deze samenwerking wordt de dienstverlening naar gemeenten sterk verbeterd in aanloop naar de decentralisaties van de Participatiewet, Jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Lees meer
1 mei 2014

Checkpoint bereikt overeenstemming met Adlasz over mede-eigendom!

Checkpoint-IC heeft overeenstemming bereikt met Adlasz over mede-eigendom. Adlasz is een dienstverlener voor het lokaal bestuur en de sociale zekerheid. Zij leveren adviezen en ondersteuning op het gebied van strategie, bedrijfsvoering en interne beheersing bij gemeenten. De samenwerking moet leiden tot een verdere ontwikkeling en verbetering van de applicatie Checkpoint-IC.

Lees meer
1 april 2013

Optimalisatie Checkpoint-IC applicatie april 2013

Optimalisatie Checkpoint-IC applicatie april 2013Vanaf medio april heeft u de beschikking over een hernieuwde versie van de Checkpoint-IC applicatie. Om u optimale ondersteuning bij de controle op rechtmatigheidsmarges, financiële beheershandelingen en organisatorische prestaties te bieden zal het team van Checkpoint-IC het systeem op een aantal punten verbeteren.

Lees meer