Stemming Wet versterking decentrale rekenkamers

27-05-2022
Stemming Wet versterking decentrale rekenkamers

Uitkomst behandeling Wet versterking decentrale rekenkamers 25 mei 2022

De Wet versterking decentrale rekenkamers (waarin opgenomen de wijziging van de Gemeente- en Provinciewet inzake de rechtmatigheidsverantwoording) is afgelopen woensdag behandeld in de Tweede Kamer.

 

Definitieve stemming dinsdag 31 mei

De definitieve stemming vindt plaats op dinsdag 31 mei 2022.

 

Wordt 2022 eerste verantwoordingsjaar College?

Op basis van de beraadslagingen is het de verwachting dat de wet zal worden aangenomen. Daarna volgt natuurlijk nog de Eerste Kamer. Wordt 2022 dan toch nog het eerste jaar waarin de rechtmatigheidsverantwoording door het college wordt afgegeven?

 

Is uw gemeente hierop voorbereid?

Gemeenten hebben ruim de tijd gehad om zich hierop voor te bereiden. Door het lange wachten op de wetgeving is organisatieaanpassing en implementatie in veel gemeenten uitgesteld.

Met gebruikmaking van de controleapplicatie van Checkpoint-IC wordt veel werk uit handen genomen.

 

Meer weten?

Ook benieuwd hoe de Checkpoint-applicatie u kan helpen bij de controle en verantwoording door het College aan de Raad. Neem contact op met Wiljan de Jong wiljan@checkpoint-ic.nl . Hij helpt u graag snel op weg.

Alternate Text Alternate Text