Consultancy

Uw interne controlefunctie optuigen en/of uitvoeren hoeft u niet alleen te doen.

Achter Checkpoint-IC staat een deskundig team klaar om u te helpen bij het gebruik van de applicatie.

Consultancy

Maar u kunt ook voor aanvullende scholing/opleiding, onderzoeken en advies of ondersteuning van uw team bij ons terecht. Een professioneel team van onze partner Adlasz staat klaar om te helpen. Welke mogelijkheden zijn er voor extra ondersteuning? Op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Neem graag contact met ons op dan helpen we u verder.

1. Gebruikersondersteuning bij de applicatie Checkpoint-IC (kosteloos)

De pakketten van Checkpoint-IC worden geleverd compleet met een uitgebreid servicecontract. U kunt daarvoor gratis een beroep doen op onze helpdesk voor bijvoorbeeld:

 • De inrichting van de applicatie
 • Een opleiding/instructie bij het in gebruik nemen van de applicatie
 • Inhoudelijke ondersteuning bij het gebruik van Checkpoint-IC
 • Technische ondersteuning bij het ‘gebruik van de knoppen’
 • Jaarlijkse update van de inrichting van Checkpoint-IC op locatie

 

2. Aanvullende ondersteuning / extra functies voor de applicatie Checkpoint-IC (tegen vergoeding)

We bieden aanvullende ondersteuning en functies voor de applicatie. Denk daarbij aan maatwerk rapporteren, extra gebruikers en koppelingen.

 • Importeren/klaarzetten van eigen checklists die in Excel zijn aangeleverd
 • Ontwikkeling- en/of aanpassing van checklists
 • Extra gebruikers boven het standaard aantal toegekende gebruikers
 • Extra opslagcapaciteit voor het aanmaken van digitale onderzoeksdossiers
 • Ontwikkeling van maatwerkrapporten
 • Koppeling met Schulinck Participatiewet van Wolters Kluwer waardoor wet en regelgeving plus lokaal beleid van bijvoorbeeld het Sociaal Domein aan uw Checkpoint-IC applicatie kan worden gekoppeld, zodat er nooit meer misverstanden kunnen ontstaan tussen controleurs en medewerkers in de uitvoering.

 

3. Dienstverlening voor het professionaliseren of ondersteunen van uw bedrijfsvoering en/of controleapparaat (tegen vergoeding).

U kunt daarbij denken aan:

 • Voorlichting aan het bestuur over de gevolgen van de rechtmatigheidsverklaring die in 2023 door gemeentebesturen moeten worden aangeleverd en de mogelijkheden van het In Control Statement.
 • In Control Statement, opstellen van een rechtmatigheidsverklaring
 • Het vertalen en implementeren van de controlefilosofie naar uw eigen organisatie (ongeacht of u gebruik maakt van Checkpoint-IC of een andere controleapplicatie).
 • Integraal inrichten in uw organisatie van de Interne controlefunctie, de verbijzonderde interne controle (VIC) en de kwaliteitscontrole op de afdelingen.
 • Het vertalen van deze controleaanpak naar de inrichting en het gebruik van applicatie Checkpoint-IC .
 • Opleiding/coaching Intern controleur of kwaliteitsmedewerker. Afhankelijk van uw behoefte kan dat toegespitst worden tot de algemene beginselen van interne controle dan wel specifiek gericht op onder andere de interne controle/kwaliteitscontrole binnen het sociaal domein, belastingen en heffingen, grondexploitatie.
 • Ondersteuning bij de uitvoering van kwaliteits- en/of interne controlewerkzaamheden
 • Het opstellen van een controleplan
 • Uitvoeren van controlewerk op locatie
 • Het opstellen van de jaarrekening

Alternate Text Alternate Text