Gebruikersdagen

Speciaal voor onze klanten organiseren we jaarlijkse gebruikersdagen, op locaties verspreid over het land.

De bijeenkomsten hebben het doel Checkpoint-IC verder te verkennen en volop van elkaars ervaringen te leren. Dit om maximaal rendement te halen uit je gebruik van Checkpoint-IC.

Gebruikersdagen

We trappen een gebruikersdag gewoontegetrouw af met een specifieke Checkpoint-IC-workshop, waarin we je bijpraten over de laatste doorontwikkelingen in de tool en de aandacht leggen op concrete gebruikerstips. De tweede helft van het programma behelst een inhoudelijke cursus gericht op de interne controle in algemenere zin, bijvoorbeeld in verhouding tot actuele wetgeving als AGV, Jeugdwet of Wmo. Daarnaast is er alle ruimte om met andere Checkpoint-IC-gebruikers in gesprek te gaan.

We doen de naam ‘gebruikersdag’ eer aan door er een hele dag van te maken. Een dagdeel staat in het teken van Checkpoint-IC. Het ander dagdeel is bedoeld voor een inhoudelijke cursus gericht op de interne controle.

De gebruikersdagen zullen verspreid over meerdere locaties in het land plaatsvinden. Meer informatie volgt.

Impressie van Checkpoint Gebruikersdagen

31
Alternate Text Alternate Text