Checkpoint-IC

Procesoptimalisatie in 5 stappen

Checkpoint-IC is een gebruiksvriendelijk kwaliteitscontrolesysteem voor gemeenten, woningcorporaties en zorg. Onze tool biedt een betrouwbare en flexibele online-omgeving waarin je de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de bedrijfsvoering meet. 

Checkpoint-IC

Vanuit de te realiseren doelstellingen benoemen we risico's. Daarna brengen we de noodzakelijke maatregelen in beeld, gericht op het realiseren van de doelstellingen en het mitigeren van risico's. In de volgende fasse vinden we de feitelijke kwaliteitschecks plaats en ten slotte worden verbetervoorstellen gerapporteerd.

Alles-in-een

Met 3 pakketten werkt Checkpoint-IC op alle organisatieniveaus: MT, concerncontroller en kwaliteitsmedewerker. CP-IC ‘vangt’ alle relevante informatie in één systeem. Schakelen tussen diverse tools behoort dus tot het grijze verleden, evenals tal van inefficiënte doublures. Checkpoint-IC staat bovendien voor maatwerk- je richt de applicatie in volgens eigen behoeften en zienswijzen, en hebt continu zicht op alle factoren die het functioneren van de organisatie bepalen.

Een belangrijk uitgangspunt voor de controleaanpak van Checkpoint IC is de controlemethode ‘beheersing beheerst’. Daarbij begint de controle aan de voorkant. In vijf stappen wordt procesoptimalisatie gerealiseerd. De controlewerkzaamheden richten zich specifiek op de werking van hetgeen ‘aan de voorkant’ (stap 1 t/m 3) is bedacht. Hierdoor ontstaat een gerichte en daarmee efficiënte en effectieve controle.

  1. Eerst wordt gekeken naar de geformuleerde organisatie-doelstellingen. 
  2. Risico’s worden benoemd die het realiseren van de doelstellingen kunnen frustreren.
  3. Daarna brengen we de organisatorische maatregelen in beeld, gericht op het realiserven van de doelstellingen en het mitigeren van risico’s.
  4. Organisatiegerichte controle per bedrijfsproces specifiek gericht op de risico’s waar je tegenaan bent gelopen.
  5. Daarna vindt de evaluatie en de rapportage plaats, met als resultaat een bestuursverklaring.

Met een gevarieerd aanbod in pakketten, bepaalt u zelf wat het beste bij úw organisatie past.

Operationeel Basic Eenduidig rechtmatigheid en kwaliteit door steekproefsgewijze controle in kaart brengen en optimaliseren. Voor gemeenten die fasegewijs het In Control Statement willen behalen. Meer info Demo aanvragen
Tactisch Medium Van elk bedrijfsproces de maatregelen en de risico’s in kaart brengen waardoor een gerichte controle op opzet, bestaan en werking mogelijk is. Meer info Demo aanvragen
Strategisch Premium In de PREMIUM zijn alle stappen van de controlecyclus verenigd. Grip op de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van beleid tot en met uitvoering. Klaar voor het volledig In Control Statement! Meer info Demo aanvragen

Checkpoint-IC is modulair opgebouwd. 

Voor elk ambitieniveau is een passend pakket beschikbaar. In de 3 controlepakketten van Checkpoint-IC komen de controles op alle organisatieniveaus samen: MT, concerncontroller IC- en/of kwaliteitsmedewerker. Alle relevante informatie wordt opgeslagen in één systeem. 

Voor elk ambitieniveau is een passend pakket beschikbaar.

Checkpoint-IC stuurt op drie principes

Controle Eerst identificeren we doelen en risico’s. Vervolgens wordt geschetst welke organisatorische maatregelen toereikend zijn voor optimale doelrealisatie en risicomitigatie. 

Input die zorgdraagt voor controle op maat, met behulp van overzichtelijke standaard-checklists, aan te vullen met eigen controlelijsten. Toetsing van je controles gebeurt in de steekproefmodule van Checkpoint IC, waarna een goed beeld ontstaat van het functioneren van de organisatie en eventueel verbetervoorstellen volgen.

Controle
Inzicht De lat ligt hoog, en je hoopt maar dat je bedrijfsprocessen zo zijn opgetuigd om beleidskeuzes ook werkelijkheid te zien worden. 

Als enige kwaliteitstool biedt Checkpoint-IC breed inzicht in de doelen van je organisatie én de (interne en externe) risico’s die ze in de weg staan. De tool bevat een database met veelvoorkomende risico’s waaruit je voorselecteert. Daarnaast voeg je eenvoudig specifieke eigen risico’s toe. Jezelf rekenschap geven van doelen en risico’s leidt tot inzicht in de slagkracht van de organisatie. In hoeverre zijn processen inzake strategie en beleid, ICT, HRM en planning en control daadwerkelijk klaar voor jouw ambitieniveau? Daarnaast biedt CP-IC uitkomst over de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van processen.

Inzicht
Beheersing Evaluatie van het voorgaande voert tot een optimale procesgang en dus beheersing. 

Stap voor stap genereert Checkpoint-IC de concrete rapportage van procesoptima en potentiële valkuilen. Bovendien krijg je definitief uitsluitsel omtrent de rechtmatigheid van je inspanningen. Voor gemeenten leidt dit bijvoorbeeld tot de opleving van het In Contol Statement.

Beheersing

Totale controle en dat met één tool.
Checkpoint bewijst zich zelf, vanaf de eerste dag.

Eenvoudig

Eenvoudig

Laagdrempelig én gebruiksvriendelijk. Na een uur heeft de tool geen geheimen meer voor je.

Flexibel

Flexibel

Altijd en overal toegang, je kunt alles beheren. Mis je een feature? Wij kunnen deze maken.

Bewezen betrouwbaar

Bewezen betrouwbaar

Input wordt op waarde geschat en risico’s worden getackled. Checkpoint laat het zelden afweten.

inzicht op alle niveaus

inzicht op alle niveaus

Kwaliteitsmedewerkers, concerncontrollers en het MT kunnen alles in de gaten houden.

Anticiperen én evalueren

Anticiperen én evalueren

Wij kiezen voor doeltreffendheid van processen. We brengen doel en risico’s in kaart. Dé basis.

Alternate Text Alternate Text