Organisatie

De organisatie achter Checkpoint

Bij Checkpoint komen inhoud en vormgeving perfect samen. The Cre8ion.Lab is een communicatiebureau dat gelooft in de wetenschap van het creatieve proces. Eenvoud, duidelijkheid en begrijpelijkheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Adlasz is een consultancybureau voor de publieke sector. Zij richten zich voornamelijk op financieel strategisch advies. Bij Adlasz werken mensen met een jarenlange ervaring in de controlepraktijk bij gemeenten en aanverwante partijen in het publieke domein. Een groot deel van de mensen heeft een RA of gelijkwaardige achtergrond. Die kennis van het publiek domein is in de applicatie ingebracht. The Cre8ion.Lab zorgt voor de heldere en duidelijke ontsluiting van die – toch wel ingewikkelde – materie. Een perfecte match dus!

Maak hieronder kennis met ons team.

Ons team

Roel Korsmit
Roel Korsmit

Roel heeft een ruime expertise opgebouwd in het sociaal domein, onder meer met begeleiding van gemeenten bij de 3 decentralisaties (jeugdzorg, Wmo, participatie). Een werkelijk integrale aanpak, ook in de uitvoering, staat hierin voorop. Maar hij staat ook zijn mannetje op gebieden als procesbeheersing en bedrijfsvoering, risicomanagement en weerstandsvermogen en jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen.

Lees meer
Lieke Esseling-Boemaars
Lieke Esseling-Boemaars

Lieke ondersteunt gemeenten bij diverse verbeteringsprocessen op het gebied van administratieve organisatie en interne controles. Ze ontwikkelde ook de tool Beheersing Beheerst.

Lees meer
Wiljan de Jong
Wiljan de Jong

Al veertig jaar lang helpt Wiljan gemeenten om grip te krijgen op een goede dienstverlening. Het is voor hem telkens een uitdaging om samen met alle betrokkenen ter plekke uit te vinden hoe je dat slim doet. Eerst werkte Wiljan vooral binnen het Sociaal Domein (Werk en Inkomen, Jeugd en Wmo), maar inmiddels richt hij zich op het hele gemeenteconcern. 

Lees meer
Hendrik Damen
Hendrik Damen

Hendrik richt zijn expertise o.m. op audits in de publieke sector, interne beheersing/controle, opstellen jaarrekeningen, Europese subsidies en procesbeheersing. Ook het sociaal domein (o.a. uitnutting participatiebudget, aanvragen vangnetregeling Participatiewet) heeft geen geheimen voor hem.

Lees meer
Tarik Moudrous
Tarik Moudrous

Tijdens de studie deed Tarik ervaring op met fiscaal-juridische vraagstukken en financieel/projectmatige opdrachten voor verschillende organisaties. Bij Adlasz adviseert en ondersteunt hij gemeenten op het gebied van inrichting procesbeheer, bedrijfsvoering en fiscale zaken.

Lees meer
Edwin van de Pol
Edwin van de Pol

Edwin voert veel opdrachten uit op het gebied van juridische en organisatorische herstructurering, inrichting procesbeheer en auditfunctie, financieel beheer en beleid, planning en control.

Lees meer
Hans Claassen
Hans Claassen

Met een ruime ervaring als concerncontroller en hoofd bedrijfsvoering bij een gemeente, een provincie en een waterschap, kwam Hans Claassen ons in mei 2013 versterken. Hij vormt voor veel van onze opdrachtgevers een betrouwbare kracht op het gebied van financiën en control.

Lees meer
Loek Jurres
Loek Jurres

Loek heeft de digitalisering als oprichter van Checkpoint-IC en The Cre8ion.Lab van dichtbij meegemaakt. In het sociaal maatschappelijk domein zijn betrouwbare en doordachte digitale oplossingen niet langer alleen makkelijk, maar een absolute must. Hij voelt zich thuis in oplossingen die hedendaagse bedrijfsvoering, procesbeheersing en risicomanagement beter structureren.

Lees meer
Alternate Text Alternate Text