Meer inzicht, betere besluiten

De meest complete en gebruiksvriendelijke online applicatie voor interne beheersing.

Elke publieke organisatie wil ‘in control’ zijn, financieel, operationeel én strategisch. Je bent dagelijks bezig met het behalen van doelen en het afwegen van risico’s. 

Gemeenten

De bijzondere dynamiek van een gemeentelijke overheid staat een gerichte doelfocus niet zelden in de weg. Waarom is het formuleren van beleidsdoelstellingen en de (eenduidige) prioritering daarvan zo lastig?

Checkpoint & Gemeenten

Woningcorporaties

Als gevolg van enkele grootschalige fraudezaken is het toezicht op woningcorporaties aangescherpt. De herziene Woningwet van 2015 bouwt strakkere kaders waarbinnen je organisatie manoeuvreert.

Checkpoint & Woningcorporaties

Checkpoint-IC

Kwaliteitscontrole-systeem voor het publieke domein

Niet langer schakelen tussen verschillende tools, een helder versiebeheer en snelle, adequate data-analyse. Alles in het teken van het overzichtelijker maken van je werk. Checkpoint-IC staat voor eenvoud en kwaliteit.

Ontdek meer

“Checkpoint-IC toetst letterlijk of een bepaalde taak wordt beheerst op de werkvloer. Vroeger zat je gewoon 800 fysieke uitkeringsdossiers door te vlassen. In Checkpoint neem je via weging van veelvoorkomende risico’s een betrouwbare steekproef. En als de tool dan eenmaal een beperkt risico constateert- nou, dat scheelt nogal.”

De kwaliteitscontroleur

Bijna blindelings sturen op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van processen? Leer erop vertrouwen dat Checkpoint-IC exact de vinger op de zere plek legt.

Ontdek meer

“Checkpoint-IC brengt managementgebieden als planning & control consciëntieus in beeld. Het nalopen van een reeks concrete checks geeft een totaalinzicht in de kwaliteit van de interne controle. Helder inzicht en ijzeren houvast- dat is voor mij CP-IC.”

De concerncontroller

Procesbewaking en -beheersing doe je niet voor de buitenwacht, oftewel de vinkjes van een accountant. Je streven moet zijn om de interne organisatie strak op orde te hebben en het werk van je mensen te vergemakkelijken.

Ontdek meer

“Stel je voor: de beheersing van je bedrijfsvoering volledig in de hand hebben en houden. Checkpoint IC maakt het mogelijk, gewoon door te beginnen bij het begin. De Excellent-module dwingt je om eerst en vooral je beleidsdoelen bij de naam te noemen en helpt je vervolgens een controle-organisatie op te tuigen die optimaal is toegerust om die doelen ook te halen…”

De directie

Met een gevarieerd aanbod in pakketten,

bepaalt u zelf wat het beste bij uw organisatie past.
Operationeel Basic Eenduidig rechtmatigheid en kwaliteit door steekproefsgewijze controle in kaart brengen en optimaliseren. Voor gemeenten die fasegewijs het In Control Statement willen behalen. Meer info Demo aanvragen
Tactisch Medium Van elk bedrijfsproces de maatregelen en de risico’s in kaart brengen waardoor een gerichte controle op opzet, bestaan en werking mogelijk is. Meer info Demo aanvragen
Strategisch Premium In de PREMIUM zijn alle stappen van de controlecyclus verenigd. Grip op de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van beleid tot en met uitvoering. Klaar voor het volledig In Control Statement! Meer info Demo aanvragen

Totale controle en dat met één tool.

Checkpoint bewijst zich zelf, vanaf de eerste dag.
Eenvoudig

Eenvoudig

Laagdrempelig én gebruiksvriendelijk. Na een uur heeft de tool geen geheimen meer voor je.

Flexibel

Flexibel

Altijd en overal toegang, je kunt alles beheren. Mis je een feature? Wij kunnen deze maken.

Bewezen betrouwbaar

Bewezen betrouwbaar

Input wordt op waarde geschat en risico’s worden getackled. Checkpoint laat het zelden afweten.

inzicht op alle niveaus

inzicht op alle niveaus

Kwaliteitsmedewerkers, concerncontrollers en het MT kunnen alles in de gaten houden.

Actueel

Actueel

Wij kennen de sector uit eigen ervaring en zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Anticiperen én evalueren

Anticiperen én evalueren

Wij kiezen voor doeltreffendheid van processen. We brengen doel en risico’s in kaart. Dé basis.

03-07-2023

Den Haag met Checkpoint in ruim 1 maand kwaliteitscontrole en rechtmatigheidsverantwoording op de rit

Lees meer

Ons team

Wiljan de Jong
Wiljan de Jong

Al veertig jaar lang helpt Wiljan gemeenten om grip te krijgen op een goede dienstverlening. Het is voor hem telkens een uitdaging om samen met alle betrokkenen ter plekke uit te vinden hoe je dat slim doet. Eerst werkte Wiljan vooral binnen het Sociaal Domein (Werk en Inkomen, Jeugd en Wmo), maar inmiddels richt hij zich op het hele gemeenteconcern. 

Lees meer
Hendrik Damen
Hendrik Damen

Hendrik richt zijn expertise o.m. op audits in de publieke sector, interne beheersing/controle, opstellen jaarrekeningen, Europese subsidies en procesbeheersing. Ook het sociaal domein (o.a. uitnutting participatiebudget, aanvragen vangnetregeling Participatiewet) heeft geen geheimen voor hem.

Lees meer
Tarik Moudrous
Tarik Moudrous

Tijdens de studie deed Tarik ervaring op met fiscaal-juridische vraagstukken en financieel/projectmatige opdrachten voor verschillende organisaties. Bij Adlasz adviseert en ondersteunt hij gemeenten op het gebied van inrichting procesbeheer, bedrijfsvoering en fiscale zaken.

Lees meer
Edwin van de Pol
Edwin van de Pol

Edwin voert veel opdrachten uit op het gebied van juridische en organisatorische herstructurering, inrichting procesbeheer en auditfunctie, financieel beheer en beleid, planning en control.

Lees meer
Loek Jurres
Loek Jurres

Loek heeft de digitalisering als oprichter van Checkpoint-IC en The Cre8ion.Lab van dichtbij meegemaakt. In het sociaal maatschappelijk domein zijn betrouwbare en doordachte digitale oplossingen niet langer alleen makkelijk, maar een absolute must. Hij voelt zich thuis in oplossingen die hedendaagse bedrijfsvoering, procesbeheersing en risicomanagement beter structureren.

Lees meer
Aad Scheepers
Aad Scheepers

Aad werkte als interim-manager, projectmanager, adviseur en onderzoeker voor uiteenlopende opdrachtgevers, zoals gemeenten, SW-bedrijven, veiligheidsregio’s, bibliotheken en werkgeversorganisaties. Hij is specialist op de volgende gebieden: transitie van organisaties, planning en control, financieel beleid en risicomanagement.

Lees meer
Alternate Text Alternate Text