Kwaliteitscontrolesysteem

voor de gemeentelijke- en zakelijke markt

Checkpoint-IC

Checkpoint-IC

Checkpoint-IC B.V. is een organisatie die zich puur en alleen richt op het ontwikkelen en beheren van een webbased tool voor het uitvoeren van interne controlewerkzaamheden. De interne controlewerkzaamheden worden daarbij gezien als onderdeel van het integrale beheersingssysteem van een organisatie gericht op het realiseren van doelstellingen. De focus ligt daarbij op organisaties in de publieke sector.

De ontwikkelingen in de publieke sector volgen elkaar in hoog tempo op. Denk daarbij onder andere aan de ontwikkelingen rondom de drie decentralisaties, de omgevingswet en de veranderingen in de verslaggevingsvoorschriften. Daarnaast worden steeds grotere eisen gesteld aan transparantie en governance. Denk daarbij aan de ontwikkelingen op het gebied van:

  • Control statement door het college van Burgemeester en Wethouders omtrent de rechtmatigheid. Een verslag over de kwaliteit van de bedrijfsvoering was al langer een vereiste.
  • Ontwikkelingen op het gebied van de accountantscontrole. Wanneer kan voldaan worden aan de normen die voldoen aan de controlestandaard COS 610?
  • De eisen die de gemeenteraad en de burgers stellen aan het lokaal bestuur. Worden gedane beloftes gerealiseerd?
  • Kunnen voldoen aan allerlei kwaliteitsstandaarden.
  • Fraude!

De vraag of en in hoeverre een organisatie ‘in control’ is, wordt derhalve steeds relevanter. Het gaat er daarbij niet (alleen) om of de juiste parafen op de juiste formulieren staan! De cruciale vraag is of de doelen gerealiseerd worden en of de organisatie voldoende geëquipeerd is deze te bereiken, de risico’s kan trotseren en zich hierover met voldoende mate van betrouwbaarheid kan verantwoorden.

Bij Checkpoint bent u aan het juiste adres u hierbij te laten begeleiden. Checkpoint is uw partner die de ontwikkelingen op de voet volgt en verwerkt in de tool. Checkpoint luistert daarbij naar de wensen van de gebruiker en is derhalve continue in ontwikkeling en altijd actueel. Dat kunnen we niet alleen; dat doen we samen met onze gebruikers!

Roel Korsmit
Directeur
Roel Korsmit is één van de zes partners/oprichters van Checkpoint-IC. Hij is sinds 1991 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2012 bij Checkpoint-IC. Specialisme: vraagstukken op het gebied van het sociaal domein.
Lees meer
Lieke Esseling-Boemaars
Functie
Lieke werkt sinds september 2014 voor Checkpoint-IC als lid van het redactieteam. Haar expertise ligt op het vlak van reorganisaties, projectmanagement en proces- en risicobeheersing. Eerder werkte ze bij Ernst & Young en Rabobank.
Lees meer
Hendrik Damen
Functie
Hendrik Damen is één van de zes partners van Checkpoint-IC. Hij is sinds 1992 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Foederer en Deloitte, sinds 2012 bij Checkpoint. Specialismen: inrichting procesbeheer/interne audit, onderzoek en advisering op gebied van financiën, bedrijfsvoering, control, sociaal domein.
Lees meer
Hans Claassen
Functie
Met een ruime ervaring als concerncontroller en hoofd bedrijfsvoering bij een gemeente, een provincie en een waterschap, kwam Hans Claassen ons in mei 2013 versterken. Hij vormt voor veel van onze opdrachtgevers een betrouwbare kracht op het gebied van financiën en control.
Lees meer

Onze klanten

“Ik zag meteen dat Checkpoint is ontwikkeld door mensen die de praktijk goed kennen”

Gebruiker Checkpoint

Nieuws

11 augustus 2017

Gemeente krijgt legaat van € 1,7 miljoen

Dat gaat niet gebeuren bij gemeenten denkt u misschien. Het Westfries Museum is het onlangs wel overkomen! Het legaat kwam van een man die “was geraakt door de vriendelijke reactie van medewerkers”.

Lees meer
8 augustus 2017

Geanimeerd Summer seminar over Social Media en reputatie in de Krimpenerwaard

Op 31 juli jongstleden vond onder leiding van Piet Klop van PublicValues het speciale Summer Seminar (Social) Media en reputatie plaats in het gastvrije gemeentehuis Krimpenerwaard in Bergambacht voor het lokaal bestuur. Het seminar was een initiatief van Checkpoint-IC, een bedrijf dat is gespecialiseerd in tooling van risicomanagement bij gemeenten. Werd vroeger de vis verpakt in het krantennieuws van gisteren, tegenwoordig is dat duidelijk anders: probeert u maar eens als organisatie en / of als persoon een bericht van Google verwijderd te krijgen…

Lees meer
31 juli 2017

Lokaal bestuur in control: Samen sta je sterk

Gemeenten hebben de laatste jaren veel meer taken toebedeeld gekregen vanuit de Rijksoverheid, met name op het sociaal domein. De begroting van de gemeente is ongeveer verdubbeld. Tegelijkertijd wordt onze samenleving steeds complexer. Gemeenten moeten hard werken om in control te zijn en te blijven. In control zijn kost energie, tijd en geld.

De vraagstukken waar gemeenten voor staan zijn voor alle gemeenten vergelijkbaar. Uiteraard met lokale verschillen. Samenwerken en delen is een goede gewoonte in het lokaal bestuur. Het gaat hierbij vooral om beleidsinhoudelijke zaken.  Op het gebied van de beheersing van de bedrijfsvoering wordt ook wel gedeeld, maar voor zover ik kan zien “biedt dat veel ruimte voor verbetering”. Het initiatief van www.adlasz.nl om een handboek “Lokaal bestuur in control” met en voor gemeenten uit te werken verdient navolging! Checkpoint-ic heeft zich al gemeld. Doet u ook mee?

Lees meer
17 juli 2017

Summer Seminar (Social) media en reputatie

Gemeenten zijn transparant en leggen verantwoording af over hun doen en laten. Hierbij staat centraal of en hoe de doelstellingen worden bereikt. Risicomanagement en interne beheersing zijn voor gemeenten hierbij cruciaal. Checkpoint-IC levert hiervoor al circa 10 jaar een praktisch toepasbare tool die bij tientallen gemeenten naar tevredenheid wordt gebruikt. Voor de inhoudelijke expertise werkt Checkpoint-IC nauw samen met Adlasz adviseurs voor het lokaal bestuur.

Vanuit de gemeenten is de vraag gekomen om het onderwerp “(Social) media en reputatie” te bespreken. Wij organiseren daarom op 31 juli in gemeentehuis Krimpenerwaard, Alingersteeg 2 in Bergambacht een summer seminar.

Lees meer