Kwaliteitscontrolesysteem

voor de gemeentelijke- en zakelijke markt

Inspireren en controleren

Op 15 september organiseerden we de Checkpoint Inspiratiedag. Het was een dag met inhoudelijke workshops, een inspirerend verhaal van prof. dr. Willem Vermeend en natuurlijk de gelegenheid om contact te leggen dan wel uit te diepen.

Lees meer

Nieuws / 1 APRIL 2015

Schulinck en Checkpoint IC lanceren samen Module Zicht op

In samenwerking met Checkpoint IC heeft Schulinck nu Module Zicht op ontwikkeld. Deze module helpt u bij de inrichting van de bedrijfsvoering binnen het sociaal domein en geeft u inzicht in de risico’s. Daarbij biedt het u handvatten om gepaste maatregelen te nemen zodat u grip houdt op de gehele bedrijfsvoering. Door deze module te koppelen aan uw Grip op kennisbank kunt u eenvoudig schakelen tussen de juridische inhoud en interne controle.

Nieuws / 1 DECEMBER 2014

Kluwer Schulinck en Checkpoint-IC gaan samenwerken voor een betere dienstverlening naar gemeenten

Alphen aan den Rijn, 16 december 2014 – Kluwer Schulinck, deskundige op juridisch gebied in het sociale domein en Checkpont-IC B.V., leverancier van een applicatie waarmee gemeenten de kwaliteit, rechtmatigheid en procesbeheersing van financiële beheerhandelingen kunnen vaststellen, gaan samenwerken. Met deze samenwerking wordt de dienstverlening naar gemeenten sterk verbeterd in aanloop naar de decentralisaties van de Participatiewet, Jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Nieuws / 1 MEI 2014

Checkpoint bereikt overeenstemming met Adlasz over mede-eigendom!

Checkpoint-IC heeft overeenstemming bereikt met Adlasz over mede-eigendom. Adlasz is een dienstverlener voor het lokaal bestuur en de sociale zekerheid. Zij leveren adviezen en ondersteuning op het gebied van strategie, bedrijfsvoering en interne beheersing bij gemeenten. De samenwerking moet leiden tot een verdere ontwikkeling en verbetering van de applicatie Checkpoint-IC.

Nieuws / 1 APRIL 2013

Optimalisatie Checkpoint-IC applicatie april 2013

Optimalisatie Checkpoint-IC applicatie april 2013Vanaf medio april heeft u de beschikking over een hernieuwde versie van de Checkpoint-IC applicatie. Om u optimale ondersteuning bij de controle op rechtmatigheidsmarges, financiële beheershandelingen en organisatorische prestaties te bieden zal het team van Checkpoint-IC het systeem op een aantal punten verbeteren.

Checkpoint-IC

Checkpoint-IC

Checkpoint-IC B.V. is een organisatie die zich puur en alleen richt op het ontwikkelen en beheren van een webbased tool voor het uitvoeren van interne controlewerkzaamheden. De interne controlewerkzaamheden worden daarbij gezien als onderdeel van het integrale beheersingssysteem van een organisatie gericht op het realiseren van doelstellingen. De focus ligt daarbij op organisaties in de publieke sector.

De ontwikkelingen in de publieke sector volgen elkaar in hoog tempo op. Denk daarbij onder andere aan de ontwikkelingen rondom de drie decentralisaties, de omgevingswet en de veranderingen in de verslaggevingsvoorschriften. Daarnaast worden steeds grotere eisen gesteld aan transparantie en governance. Denk daarbij aan de ontwikkelingen op het gebied van:

  • Control statement door het college van Burgemeester en Wethouders omtrent de rechtmatigheid. Een verslag over de kwaliteit van de bedrijfsvoering was al langer een vereiste.
  • Ontwikkelingen op het gebied van de accountantscontrole. Wanneer kan voldaan worden aan de normen die voldoen aan de controlestandaard COS 610?
  • De eisen die de gemeenteraad en de burgers stellen aan het lokaal bestuur. Worden gedane beloftes gerealiseerd?
  • Kunnen voldoen aan allerlei kwaliteitsstandaarden.
  • Fraude!

De vraag of en in hoeverre een organisatie ‘in control’ is, wordt derhalve steeds relevanter. Het gaat er daarbij niet (alleen) om of de juiste parafen op de juiste formulieren staan! De cruciale vraag is of de doelen gerealiseerd worden en of de organisatie voldoende geëquipeerd is deze te bereiken, de risico’s kan trotseren en zich hierover met voldoende mate van betrouwbaarheid kan verantwoorden.

Bij Checkpoint bent u aan het juiste adres u hierbij te laten begeleiden. Checkpoint is uw partner die de ontwikkelingen op de voet volgt en verwerkt in de tool. Checkpoint luistert daarbij naar de wensen van de gebruiker en is derhalve continue in ontwikkeling en altijd actueel. Dat kunne we niet alleen; dat doen we samen met onze gebruikers!

Roel Korsmit
Directeur
Roel Korsmit is één van de zes partners/oprichters van Checkpoint-IC. Hij is sinds 1991 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2012 bij Checkpoint-IC. Specialisme: vraagstukken op het gebied van het sociaal domein.
Lees meer
Lieke Esseling-Boemaars
Functie
Lieke werkt sinds september 2014 voor Checkpoint-IC als lid van het redactieteam. Haar expertise ligt op het vlak van reorganisaties, projectmanagement en proces- en risicobeheersing. Eerder werkte ze bij Ernst & Young en Rabobank.
Lees meer
Hendrik Damen
Functie
Hendrik Damen is één van de zes partners van Checkpoint-IC. Hij is sinds 1992 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Foederer en Deloitte, sinds 2012 bij Checkpoint. Specialismen: inrichting procesbeheer/interne audit, onderzoek en advisering op gebied van financiën, bedrijfsvoering, control, sociaal domein.
Lees meer
Hans Claassen
Functie
Met een ruime ervaring als concerncontroller en hoofd bedrijfsvoering bij een gemeente, een provincie en een waterschap, kwam Hans Claassen ons in mei 2013 versterken. Hij vormt voor veel van onze opdrachtgevers een betrouwbare kracht op het gebied van financiën en control.
Lees meer

Onze klanten

“Ik zag meteen dat Checkpoint is ontwikkeld door mensen die de praktijk goed kennen”

Gebruiker Checkpoint

Nieuws

1 april 2015

Schulinck en Checkpoint IC lanceren samen Module Zicht op

In samenwerking met Checkpoint IC heeft Schulinck nu Module Zicht op ontwikkeld. Deze module helpt u bij de inrichting van de bedrijfsvoering binnen het sociaal domein en geeft u inzicht in de risico’s. Daarbij biedt het u handvatten om gepaste maatregelen te nemen zodat u grip houdt op de gehele bedrijfsvoering. Door deze module te koppelen aan uw Grip op kennisbank kunt u eenvoudig schakelen tussen de juridische inhoud en interne controle.

Lees meer
1 december 2014

Kluwer Schulinck en Checkpoint-IC gaan samenwerken voor een betere dienstverlening naar gemeenten

Alphen aan den Rijn, 16 december 2014 – Kluwer Schulinck, deskundige op juridisch gebied in het sociale domein en Checkpont-IC B.V., leverancier van een applicatie waarmee gemeenten de kwaliteit, rechtmatigheid en procesbeheersing van financiële beheerhandelingen kunnen vaststellen, gaan samenwerken. Met deze samenwerking wordt de dienstverlening naar gemeenten sterk verbeterd in aanloop naar de decentralisaties van de Participatiewet, Jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Lees meer
1 mei 2014

Checkpoint bereikt overeenstemming met Adlasz over mede-eigendom!

Checkpoint-IC heeft overeenstemming bereikt met Adlasz over mede-eigendom. Adlasz is een dienstverlener voor het lokaal bestuur en de sociale zekerheid. Zij leveren adviezen en ondersteuning op het gebied van strategie, bedrijfsvoering en interne beheersing bij gemeenten. De samenwerking moet leiden tot een verdere ontwikkeling en verbetering van de applicatie Checkpoint-IC.

Lees meer
1 april 2013

Optimalisatie Checkpoint-IC applicatie april 2013

Optimalisatie Checkpoint-IC applicatie april 2013Vanaf medio april heeft u de beschikking over een hernieuwde versie van de Checkpoint-IC applicatie. Om u optimale ondersteuning bij de controle op rechtmatigheidsmarges, financiële beheershandelingen en organisatorische prestaties te bieden zal het team van Checkpoint-IC het systeem op een aantal punten verbeteren.

Lees meer