Pakket Premium - Strategisch

Voor een MT dat niet alleen praat over doelen

Volledig In Control Statement

In de PREMIUM zijn alle stappen van de controlecyclus verenigd. Grip op de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van beleid tot en met uitvoering. Klaar voor het volledig In Control Statement!
Pakket Premium - Strategisch

Stel je voor: je interne controle én de beheersing van je bedrijfsvoering volledig in de hand hebben en houden. De PREMIUM-module van Checkpoint IC maakt het mogelijk, gewoon door te beginnen bij het begin. ‘PREMIUM’ dwingt je om eerst en vooral je beleidsdoelen bij de naam te noemen en helpt je vervolgens een controle-organisatie op te tuigen die optimaal is toegerust om die doelen ook te halen…

Dat laatste doet deze module stapsgewijs. Vanuit de te realiseren doelstellingen (1.) worden de risico’s benoemd (2.). Daarna brengen we de noodzakelijke maatregelen in beeld, gericht op het realiseren van de doelstellingen en het mitigeren van risico’s (3). In de volgende fase (4.) vinden de feitelijke kwaliteitschecks plaats en ten slotte worden verbetervoorstellen gerapporteerd (5.). Het doorlopen van dit proces leidt tot een totaalbeeld van je organisatorische ontwikkelpunten, maar biedt bovenal de zekerheid dat je niets mist wanneer er straks (formeel) verantwoording wordt afgelegd.

In de PREMIUM zijn alle stappen van de controlecyclus verenigd. U heeft grip op de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid tot en met de uitvoering. U ben klaar voor het volledig In Control Statement!

 • Jaarlijks licht u uw beleid door op risico’s en het halen van strategische doelstellingen.
 • Bijpassende bedrijfsprocessen ontwerpen/doorgelicht en beheersmaatregelen koppelen.
 • De werking wordt getoetst met de vertrouwde onderzoeksmodule. management vraagstukken.

Wanneer u de workflow van de PREMIUM versie van Checkpoint-IC stap voor stap doorloopt tonen de dashboards u hoe de gemeente er voor staat. U heeft u grip op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid van de diverse bedrijfsonderdelen. U bent daarmee volledig ‘In Control’.

Kenmerken

 • Alle kenmerken van BASIC en MEDIUM, plus:
 • Inzicht beheersing risico’s
 • Bepalen strategische doelstellingen concern
 • Inzicht in de risico's niet behalen concern/ strategische doelstellingen
  • Koppeling risico's aan managementvraagstukken
  • Inzicht in de kwaliteit van de managementvraagstukken
  • Opmaak plan interne beheersing concern/ strategische doelstellingen

 

Pakket Basic / operationeel

Het Checkpoint pakket voor de kwaliteitscontroleur

Meer info
Pakket Medium / tactisch

Het Checkpoint pakket voor de concerncontroller

Meer info
Alternate Text Alternate Text