Pakket Basic - Operationeel

Voor de IC- en/of kwaliteitsmedewerker op zoek naar gebruiksgemak

Professionele vastlegging en uitvoering van controles

Eenduidig rechtmatigheid en kwaliteit door steekproefsgewijze controle in kaart brengen en optimaliseren. Voor gemeenten die fasegewijs het In Control Statement willen behalen.
Pakket Basic - Operationeel

Met de aanschaf van ‘Basic’ heb je een controletool in handen voor het verrichten van concernbrede controlewerkzaamheden.

De ‘Basic’ beschikt over een inventarisatielijst voor een ‘nul-meting’ ter voorbereiding op de te verrichten controlewerkzaamheden. Voor vrijwel alle bedrijfsonderdelen van het gemeenteconcern zijn standaard checklists beschikbaar. Voor controles in het Sociaal Domein zijn voor vrijwel alle subprocessen Werk en Inkomen, Wmo, Jeugd en Schuldhulpverlening standaard checklists beschikbaar, inclusief controletechnische en inhoudelijk toelichting. De gebruiker zelf kan eenvoudig een eigen checklist ontwerpen en bestaande checklists aanpassen.

Kenmerken

  • Flexibel in te richten, afgestemd op uw werkwijze
  • Actuele checklists voor kwaliteitscontrole sociaal domein
  • Actuele checklists voor controles overige gemeentelijke processen
  • Alle checklists flexibel aanpasbaar
  • Dashboard stand van zaken controle uitkomsten
  • Uitgebreide rapportagemogelijkheden
  • Risico analyse gegevensgerichte controleaanpak (nulmeting)
  • Ondersteuning bepaling steekproefomvang
  • Module om automatisch steekproeven te trekken
Pakket Medium / tactisch

Het Checkpoint pakket voor de concerncontroller

Meer info
Pakket Premium / Strategisch

Het Checkpoint pakket voor een MT dat niet alleen praat over doelen

Meer info
Alternate Text Alternate Text