Pakket Medium - Tactisch

Voor de concerncontroller die eindelijk inzicht wil

Klaar voor rechtmatigheidsverantwoording door het college

Van elk bedrijfsproces de maatregelen en de risico’s in kaart brengen waardoor een gerichte controle op opzet, bestaan en werking mogelijk is.
Pakket Medium - Tactisch

Met de aanschaf van ‘Medium’ heb je een efficiënte controletool in handen voor het verrichten van concernbrede interne controlewerkzaamheden. Je krijgt de beschikking over een model waarin voor elk (financieel) bedrijfsproces risico’s en beheersmaatregelen in opzet zijn beschreven. Daaraan zijn bovendien handige, overzichtelijke dashboards gekoppeld. Voor elk bedrijfsonderdeel zijn concrete checklists opgenomen voor de organisatiegerichte controle.

Met ‘Medium’ beschik je uiteraard ook over alle functionaliteiten van de ‘Basic’. Dat betekent dat voor de uitvoering van de controles standaard checklists zijn opgenomen voor de bedrijfsonderdelen van het gemeenteconcern. Voor de controles in het Sociaal Domein (Werk en Inkomen, Wmo, Jeugdzorg en Schuldhulpverlening) zijn voor vrijwel alle sub processen standaard checklists beschikbaar. De gebruiker zelf kan eenvoudig een eigen checklist ontwerpen en bestaande checklists aanpassen.

Kenmerken

  • Alle kenmerken van het Checkpoint Basic pakket, plus:
  • Slimme tooling om risico’s en passende beheersmaatregelen per bedrijfsproces in kaart te brengen
  • Inzicht beheersing bedrijfsprocessen
  • Procesontwerp per bedrijfsproces
    • Inzicht in functiescheiding per bedrijfsproces
    • Inzicht in beheersing risico's per bedrijfsproces
    • Voorstel controleaanpak per bedrijfsproces (werkplan)
Pakket Basic/ operationeel

Voor de kwaliteitsmedewerker op zoek naar gebruiksgemak

Meer info
Pakket Premium / Strategisch

Het Checkpoint pakket voor een MT dat niet alleen praat over doelen

Meer info
Alternate Text Alternate Text