Woningcorporaties

Check proactief en niet achteraf

Als gevolg van enkele grootschalige fraudezaken is het toezicht op woningcorporaties aangescherpt. De herziene Woningwet van 2015 bouwt strakkere kaders waarbinnen je organisatie manoeuvreert. De compliance-check – met als hamvraag: Voldoen we aan alle regels? − staat daarbij centraal. Niet alleen toezichthouders als een Raad van Commissarissen of de Autoriteit Woningcorporaties verwachten dat je die vraag met een volmondig ‘Ja’ beantwoordt; ook de samenleving doet dat. En: bovenal voel je natuurlijk zelf de noodzaak om schandalen en parlementaire enquêtes in de toekomst te voorkomen.

Woningcorporaties

Deel bedrijfsproces

De fraudegevallen bewijzen dat woningcorporaties moeite hebben de interne controle op orde te krijgen. Wij pleiten voor een even simpel als doordacht uitgangspunt: zie je checks niet langer als sluitpost, maar maak ze tot een integraal onderdeel van je bedrijfsvoering.

Inmiddels schat Sira Consulting BV de administratieve lasten voor woningcorporaties als gevolg van verzwaarde regeldruk op (jaarlijks) € 90 miljoen. Wij constateren een trend: vooral achteraf doen corporaties alle moeite om te bewijzen dat ze ‘compliant’ zijn. Dit is echter een tijdrovende en inefficiënte manier om je bedrijfsvoering op orde te brengen. In de visie van Checkpoint-IC weeg je compliance mee bij het realiseren van je doelstellingen en implementeer je de bijbehorende taken in je bedrijfsprocessen. Zekerheid aan de voorkant is beter dan achteraf te moeten zoeken naar antwoorden.

Ondersteuning via Checkpoint-IC

Om te voldoen aan wet- en regelgeving jaag je jezelf altijd op kosten… Maar met behulp van Checkpoint-IC maak je compliance zowel eenvoudiger als effectiever. CP-IC ‘denkt’ vanuit de primaire bedrijfsdoelstellingen en verdisconteert daarin alle risico’s en compliance-taken. Onze applicatie bevat bijvoorbeeld standaard-checklists voor relevante wet- en regelgeving, aan te vullen met specifieke, eigen controlelijsten. De tool helpt bovendien om meer klaarheid en structuur te scheppen in je rapportages.

Alternate Text Alternate Text