Het idee achter Checkpoint-IC

Onze filosofie

Elke publieke organisatie wil ‘in control’ zijn, financieel, operationeel én strategisch. Je bent dagelijks bezig met het behalen van doelen en het afwegen van risico’s. Scherp inzicht is noodzaak, om door de bomen het bos te blijven zien in een omgeving die geen moment op de rem staat.

Het idee achter Checkpoint-IC

Hoe maak je de juiste beleidskeuzes? En: Hoe garandeer je je continuïteit, ook als de budgetten krapper worden? Volledig zicht op de interne stand van zaken is nooit eenvoudig. Daarbij komt er ook extern veel op je af. De druk van taakverzwaring en bezuinigingen noopt tot een efficiëntere inrichting van werkstromen. Tegelijkertijd gaan de luiken open: naast interne controleurs en accountant, willen voortaan ook toezichthouders en samenleving zien dat je transparant te werk gaat.

Om in één slag al die aspecten te raken is een integrale aanpak nodig. In de filosofie van Checkpoint-IC gaan doelmatigheid en rechtmatigheid daarbij gelijk op. Checkpoint-IC helpt je eerst om de juiste (beleids)keuzes te maken. Vervolgens formuleren we welke organisatorische maatregelen er nodig zijn om die ook te realiseren. Ten slotte evalueren we, met het oog op verdere optimalisatie. Daarbij geloven wij dat ‘in control’ zijn geen moetje is. Het is iets dat je zelf wilt, puur met het oog op versterking van de organisatie.

Alternate Text Alternate Text