Sociaal Domein: per 1-1-2023 kwaliteitscontroles inzetten voor een beter prestatieniveau en een rechtmatige uitvoering

02-09-2022
Sociaal Domein: per 1-1-2023 kwaliteitscontroles inzetten voor een beter prestatieniveau en een rechtmatige uitvoering

Wat is op het Sociaal Domein afgekomen en wat staat hen nog te wachten?

Het nieuwe controlejaar komt er aan. Er is reeds veel op gemeenten afgekomen, maar we zijn er nog niet. Wet- en regelgeving worden aangepast, leefgeld moet worden verstrekt aan Oekraïners en Energietoeslagen moeten worden uitgekeerd. Daarnaast  lopen Personeelstekorten op en moet veel tijdelijk personeel worden ingezet om alle taken te kunnen uitvoeren. 

Hierdoor is de werkdruk hoog, de regelingen zijn complex en er moeten bij het Sociaal Domein vaak niet standaard oplossingen worden bedacht.

Stuk voor stuk risico’s voor de gemeente waardoor kwetsbare inwoners niet goed kunnen worden geholpen, doelen niet gehaald worden, de rechtmatigheid van de uitkeringen in het gedrang komt, of onnodig veel geld voor uitkeringen, Wmo- en Jeugdvoorzieningen wordt uitgegeven.

 

Maatregelen

Daarvoor worden maatregelen getroffen.

Beleid wordt geschreven, processen in kaart gebracht en instructies opgesteld. Die moeten ervoor zorgen dat de juiste uitkeringen worden verstrekt, of maatwerkarrangementen in het kader van de Wmo of Jeugdwet worden ingezet die de burgers die in de problemen zijn gekomen daadwerkelijk verder op weg helpen.

Maar de genomen maatregelen moeten wel worden nageleefd.  Met het uitvoeren van kwaliteitscontroles wordt gemonitord of de medewerkers doen wat ‘op papier‘ is afgesproken. 

 

Kwaliteitscontroles zijn als beheersmaatregel effectief gebleken

Al sinds jaar en dag wordt intensief gecontroleerd binnen het Sociaal Domein. Waar moet u zoal aan denken?

Nieuwe medewerkers en/of tijdelijk personeel kun je 1 op 1 toetsen, totdat zij zonder de interventie van de kwaliteitsmedewerker een aanvraag volledig en juist kunnen afhandelen. Daarna blijf je een vinger aan de pols houden en de productie steekproefsgewijs controleren. 

Controleren doe je tegenwoordig niet meer met een Excel-bestand. Controleren doe je met een geavanceerde controleapplicatie, waarin je met handige checklists en slimme steekproef technieken uniform en snel kunt controleren. 

Met de controledata kunnen de medewerkers adequaat  worden bijgeschoold op bijvoorbeeld veel voorkomende fouten. Ook wordt op basis van de controle data snel inzicht verkregen waar de bedrijfsprocessen knellen en kunnen worden verbeterd, zodat fouten kunnen worden voorkomen.

 

Nieuwe rechtmatigheidsverantwoording ó kwaliteitscontrole

Vanaf 1 januari 2023 moet het College de Rechtmatigheid van uitgaven - en dus ook die van het Sociaal Domein - verantwoorden aan de Raad. 

Kwaliteitscontrole leidt tot een zichtbaar beter prestatieniveau en bevordert ook een rechtmatige uitvoering. Dankzij nieuwe technieken zijn de controles veel gemakkelijker uit te voeren met de Basic controleapplicatie van Checkpoint-IC.

 

Kenmerken Basic controleapplicatie voor het Sociaal Domein

  • Voor alle bedrijfsprocessen van het Sociaal Domein worden checklists meegeleverd die 2x per jaar worden geactualiseerd: uitkeringsverstrekking Participatiewet, Wmo-maatwerkvoorzieningen, Jeugdarrangementen, Inburgering, Schuldhulpverlening, Leefgeld Oekraïners, enz;
  • Alles door uzelf op maat aan te passen, zodat nauwkeurig kan worden aangesloten op het lokale beleid en proces;
  • Geavanceerde techniek voor het trekken van steekproeven;
  • Mogelijkheid om te werken met prestatiecijfers op basis van gewogen meetpunten, waardoor uitkomsten van de controle resulteren in een vooraf ingesteld/afgesproken prestatiecijfer van 1-10. Ideaal voor het inwerken van nieuwe of toetsen van tijdelijke medewerkers;
  • Uploaden van bewijslast of voorbeeld-casuïstiek materiaal bij de controles (ideaal voor het organiseren van trainingen);
  • Een overzichtelijk dashboard voor de weergave van de uitkomsten, met handige doorklikmogelijkheden;
  • Ook toegevoegde waarde voor nieuwe rechtmatigheidsverantwoording 2023 door onder andere handige onafhankelijke reviewfunctie.

 

Laat u verrassen en plan een afspraak

Laat u verrassen… en maak snel een afspraak. Dan ziet u hoe simpel het werkt en hoe u voor relatief lage kosten de controles binnen het Sociaal Domein in elk geval goed ‘op de rit’ houdt. Wanneer u vandaag bestelt, dan kunt u binnen 14 dagen ermee aan de slag!

Stuur rechtstreeks een mail aan Wiljan de Jong, Senior Manager bij Checkpoint-IC, wiljan@checkpoint-ic.nl of bel hem rechtstreeks +31 6 3013 85 34 .

Alternate Text Alternate Text