Samen met Kernteam verkennen wat nodig is voor de Rechtmatigheidsverantwoording per 1-1-2023

10-11-2022
Samen met Kernteam verkennen wat nodig is voor de Rechtmatigheidsverantwoording per 1-1-2023

Oprichting Kernteam

Checkpoint-IC heeft een Kernteam opgericht waarin we samen met een viertal gebruikers periodiek brainstormen hoe de controleapplicatie up-to-date blijft. Aan het Kernteam nemen deel de BAR-organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk) en de gemeenten Helmond, Oss en Zevenaar. 

 

Bespreking 7 november 2022

Afgelopen maandag is het Kernteam bijeengeweest om te kijken wat er nog moet gebeuren in onze Controleapplicatie, zodat de gemeenten nóg beter voorbereid zijn op de nieuwe verplichte rechtmatigheidsverantwoording door het college zelf aan de gemeenteraad.

 

Agenda

De belangrijkste onderwerpen waren:

  1. De Three Lines: hoe definiëren we de 1e, 2e en 3e lijnscontrole?
  2. Komt dat voldoende tot zijn recht in de verschillende functionaliteiten van onze controleapplicatie?
  3. Wat kunnen we verbeteren?
  4. Hoe rapporteer ik aan het management over de voortgang?

Met de resultaten gaan we aan de slag. We houden de gebruikers op de hoogte via de periodieke gebruikersbijeenkomsten. Mocht u nog onderwerpen of wensen hebben geef deze dan door aan Wiljan@checkpoint-ic.nl en dan kunnen we dit bespreken in het kernteam. Zo blijven alle gebruikers betrokken bij de ontwikkeling Checkpoint en blijven we inspelen op nieuwe wetswijzigingen.

 

Benieuwd hoe het werkt?

Bent u nog geen gebruiker van het meest gebruikte controlepakket van en voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden? 

Neem contact op met Wiljan de Jong, senior manager van Checkpoint-IC. U kunt hem rechtstreeks bellen via 06-30138534 of mailen wiljan@checkpoint-ic.nl .

Alternate Text Alternate Text