VOOR DE ENERGIETOESLAG GAAT CHECKPOINT EEN STAP VERDER

09-05-2022
VOOR DE ENERGIETOESLAG GAAT CHECKPOINT EEN STAP VERDER

Checkpoint-IC: de meest complete en gebruikersvriendelijke controleapplicatie voor gemeenten

Checkpoint levert controleapplicaties aan gemeenten voor kwaliteitscontrole en verantwoording van de rechtmatigheid. Dat doen we voor alle bedrijfsprocessen en dus ook voor Werk & Inkomen van het Sociaal Domein. Deze worden geleverd compleet standaard onderhouden bedrijfsprocessen met bijbehorende risico’s en beheersmaatregelen per proces én met checklists voor gegevensgerichte controle van alle bedrijfsprocessen.

De standaard onderhouden checklists kunnen op maat worden aangepast door uzelf.

 

Voor de Energietoeslag gaat Checkpoint een stap verder

Checkpoint gaat nog een stap verder. De regelgeving voor de energietoeslag is nog niet gereed. Gemeenten moeten wel NU een energietoeslag verstrekken. Er komt een globaal landelijk normenkader dat moet worden aangevuld met gemeentelijk beleid. Hierdoor kan er geen standaard checklist kan worden gemaakt om de uitvoering te monitoren.

 

Onze service voor onze gebruikers: beloofd is beloofd

Stuur een e-mail naar wiljan@checkpoint-ic.nl en geef aan wat uw eigen beleid is. En wij maken binnen 1 week een controlechecklist voor uw Energietoeslagen op maat, zodat u meteen energietoeslagen kunt verstrekken en steekproefsgewijs kunt controleren of de vertrekkingen rechtmatigheidsproof zijn.

 

Meer weten over de meest verkochte controleapplicatie?

Meer weten over de meest verkochte controleapplicatie voor gemeenten? Stuur een e-mail voor een vrijblijvende prestatie bij u op locatie naar wiljan@checkpoint-ic.nl .

Alternate Text Alternate Text