Handige checklists in controleapplicatie helpen Inburgeringsproces bij gemeenten succesvol te laten verlopen

12-01-2022
Handige checklists in controleapplicatie helpen Inburgeringsproces bij gemeenten succesvol te laten verlopen

Gemeente heeft de regie

De Wet inburgering 2021 is vanaf 1 januari 2022 van kracht. De regie op de uitvoering van de inburgering ligt bij de gemeenten. Het doel van de wet is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk.

 

Scala aan instrumenten om inburgering tot een succes te maken

Gemeenten krijgen met de nieuwe Inburgeringswet een scala aan instrumenten in handen om de inburgering een succes te laten worden. Maar het Inburgeren moet daarvoor wel bijna opnieuw worden ‘uitgevonden’ door gemeenten.

 

Bedrijfsprocessen inrichten

Werk aan de winkel: de organisatie moet worden opgetuigd, bedrijfsprocessen worden ingericht en slimme maatregelen worden bedacht om de processen adequaat te laten verlopen. En vervolgens gaat de uitvoering aan de slag. Een mooie nieuwe taak, maar wel een flinke uitdaging. En als gemeente sta je snel in de spotlights wanneer er wat misgaat. En dat niet alleen, dan lopen je declaraties van het Rijk ook gevaar.

 

Meten is weten met handige controleapplicatie

Belangrijke vraag is of die bedrijfsprocessen allemaal gaan werken zoals bedacht, dat is onzeker. Dat moet je meten, monitoren. Het is net als bij de productie van een auto: tijdens de productie en steekproefsgewijs monitor je of er niets misgaat. En wanneer je er op tijd bij bent, kun je nog bijsturen of herstellen als er iets mis gaat. Doe je dat niet, dan is het risico groot dat er een onveilige auto van de band rolt.

Ook bij de nieuwe Inburgeringsprocessen is het een goede zaak om van meet af aan de ‘thermometer’ in de organisatie te steken. Met andere woorden: monitor eerst 1 op 1 de kwaliteit van de Persoonlijke Inburgeringsplannen (PIP’s). En controleer vervolgens steekproefsgewijs of de medewerkers de instrumenten van de Inburgeringswet 2021 goed oppakken. Op basis van de uitkomsten stuur je bij. Daarmee wordt de kans dat de inburgeraar binnen 3 jaar zijn inburgeringtraject succesvol afrond aanzienlijk groter.

Maak daarbij gebruik van onze handige controleapplicatie. Hiermee kunt u eenvoudig de risico’s van het inburgeringsproces in kaart brengen en de kwaliteit van de uitvoering van de Inburgeringswet monitoren. Daarbij kunt u ook meteen de uitvoering van de bedrijfsprocessen van het Sociaal Domein meenemen waarmee de afdeling Inburgering moet samenwerken.

 

Gratis Checklists

Maar liefst 20 handige checklists hebben wij ontwikkeld in samenwerking met WoltersKluwer/Schulink. Deze worden gratis meegeleverd met onze controleapplicatie en 2x per jaar onderhouden en geactualiseerd op basis van de laatste stand van zaken van de wet en regelgeving. Deze standaard checklists kunnen uiteraard ook eenvoudig worden aangepast naar uw eigen inzichten zodra het lokale inburgeringsbeleid vorm heeft gekregen.

 

Wacht niet, maar neem meteen contact op

Weten hoe het werkt, neem contact op met Wiljan de Jong, wiljan@checkpoint-ic.nl , Senior Manager, om een afspraak te maken voor een vrijblijvende presentatie. Implementatie kunnen wij binnen 14 dagen voor u regelen.

Alternate Text Alternate Text