Voorbereiding nieuwe Rechtmatigheidsverantwoording 1-1-2023

22-08-2022
Voorbereiding nieuwe Rechtmatigheidsverantwoording 1-1-2023

Het is vijf over 12

De zomervakantie zit er op. Wat verandert er voor u per 1-1-2023? Nog een paar maanden en dan is het zover: de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording van het College aan de Raad. Dit kunt u niet meer uitstellen. Om goed voorbereid te zijn op deze ontwikkeling  dient u  per 1-1-2023 de nieuwe controleaanpak gereed te hebben en het kwaliteitsbeheerssysteem in uw gemeente te hebben geïmplementeerd, zodat meteen per 1 januari de nieuwe manier van controleren kan worden opgepakt. Daar komt heel wat bij kijken. 

Maar wanneer u gebruik maakt van de kwaliteitsbeheersapplicatie inclusief één van de controlemodules van Checkpoint-IC wordt dat een stuk eenvoudiger.

  • Alle bedrijfsprocessen en controles overzichtelijk in één applicatie;
  • Risicodatabase en risicoanalyse aanwezig om te beoordelen of de gestelde doelstellingen wel worden gehaald;
  • U hoeft niet meer het ‘wiel uit te vinden’;
  • Actuele Controlechecklists standaard beschikbaar voor alle bedrijfsprocessen;
  • Financiële processtappen voor elk bedrijfsonderdeel meegeleverd, met bijbehorende risico’s en beheersmaatregelen op basis van best-practices;
  • Handige functionaliteiten voor toepassing van het Three Lines Model;
  • Aselecte steekproeftechniek voor Postentrekking of Eurotrekking ingebouwd;
  • Alles flexibel door uzelf aan te passen;
  • Overzichtelijk dashboard waarin automatische de vorderingen en resultaten van uw controleactiviteiten zichtbaar worden.

 

Maak binnenkort een afspraak

Wij hebben nog ruimte in onze agenda om u snel en adequaat te helpen. Wij laten u zien hoe simpel het werkt. Binnen enkele weken kunnen uw medewerkers ermee aan de slag. Dat begint met de inrichting van de bedrijfsprocessen en risicoanalyses ter voorbereiding op  het nieuwe controlejaar 2023. En om te oefenen kunt u ook nu alvast ervaring opdoen met de controles over 2022.

 

Kijk bij uw buurgemeente

U hoeft het wiel niet meer uit te vinden. Ruim 70 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zijn u al voorgegaan en zij weten als geen ander hoe de controleapplicatie van Checkpoint-IC in de praktijk werkt. Bij vragen brengen wij u graag in contact met hen.

 

Meteen doen!

Mail of bel rechtstreeks naar onze Senior Manager Wiljan de Jong voor het maken van een afspraak.

Zijn contactgegevens zijn:

 

Alternate Text Alternate Text