Rechtmatigheidsverantwoording 2021 nu het jaarwerk 2020 klaar is

07-04-2021
Rechtmatigheidsverantwoording 2021 nu het jaarwerk 2020 klaar is

Het jaarwerk voor het controlejaar 2020 is bijna afgesloten. De controles voor jaar 2021 starten weer en ook uw gemeente moet met de nieuwe wijze van verantwoording aan de slag. U moet straks laten zien dat de risico’s en beheersmaatregelen van alle bedrijfsprocessen qua opzet en bestaan in orde zijn en steekproefsgewijs controleren of het ook zo werkt. De controlecyclus gaat weer draaien Plan - Do - Check - Act.

Three Lines: buitenwereld ziet dat je in control bent

1e, 2e en 3e lijnscontrole hoe doe je dat? Bij wie beleg je dat en hoe komen alle resultaten weer samen? Met hulp van onze applicatie wordt dat allemaal een stuk overzichtelijker.

Rechtmatigheidsverantwoording in 1 applicatie

Onze klanten zijn er al volop mee bezig. En zij zijn honkvast. Veel gemeenten maken al sinds 2007 gebruik van onze applicatie. Zij geven mooie kwalificaties mee aan Checkpoint-IC. Daar zijn we trots op.

“De applicatie heeft zijn sporen verdient in gemeenteland. Checkpoint-IC ontzorgt, is gebruikersvriendelijk en zeer compleet. En je krijgt een gevulde database met de meest voorkomende risico’s en beheersmaatregelen per bedrijfsproces. De processtappen per bedrijfsonderdeel zijn in kaart gebracht. Voor alle gemeentelijke bedrijfsprocessen zijn er checklists beschikbaar om de werking steekproefsgewijs te toetsen. Deze worden 2x per jaar onderhouden. En alles staat overzichtelijk in 1 applicatie.”

Controleplan 2021: stap 1 van de PDCA-cyclus

Onze service gaat ver. We bieden niet alleen een handige applicatie aan, maar richten de applicatie samen met u op maat in, we leren u de applicatie goed te gebruiken en helpen u bij de herinrichting voor een goede start van uw controleplan voor elk nieuw controlejaar. Dus altijd up-to-date en geen onaangename verrassingen met bijkomende kosten. Doet u ook mee in 2021?

Meer weten over de meest complete en gebruikersvriendelijke controleapplicatie voor al uw controles?

Alternate Text Alternate Text