Ons dashboard helpt u in 2022 bij controle en verantwoording

10-01-2022
Ons dashboard helpt u in 2022 bij controle en verantwoording

Met ons nieuwe dashboard uw complete controlecyclus in beeld

Met trots presenteren we een nieuw controledashboard van onze controleapplicatie. Voortaan kunt u niet alleen al de controleactiviteiten van alle gemeentelijke afdelingen geordend uitvoeren, maar ook in één oogopslag zien hoe uw gemeente er voor staat.

 

Wat staat er allemaal in ons Dashboard

  • Acties: uw voorgenomen controleactiviteiten ingepland
  • Risico’s en beheersmaatregelen per bedrijfsonderdeel in beeld
  • Voortgang en resultaten organisatiegerichte controles in beeld, inclusief review
  • Voortgang en resultaten gegevensgerichte controles in beeld, inclusief review
  • Verloop vervolgacties en acties in beeld, inclusief eventuele deadlines die zijn verlopen

 

Het Dashboard is informatief voor elk organisatieniveau.

 

Stelt u zich voor:

 

U bent concerncontroller

Alles moet ik in de gaten houden. Hoe staat de gemeente ervoor? Op een dashboard wil ik zien of de risico’s van de bedrijfsprocessen van de verschillende afdelingen qua opzet beheerst worden. Zijn de voorgenomen controles wel uitgevoerd? Wanneer de kwaliteit van de uitvoering van een afdeling wordt gemonitord, wil ik de prestaties van de besluiten volgen op basis van gewogen prestatiecijfers. Hebben er reviews plaatsgevonden en wat zijn de uitkomsten daarvan? Maar ook doorklikken tot op detailniveau moet mogelijk zijn.

 

U bent afdelingsmanager

Gaat het met de taken die aan mijn afdeling zijn opgedragen goed? In één oogopslag wil ik zien of mijn bedrijfsprocessen op orde zijn. En wordt dat bevestigd door de uitkomsten van de steekproeven? In het actiedashboard kan ik zien of er nog werk aan de winkel is.

 

U bent afdelingscontroller

Ik ben belast met een aantal controletaken die door de concerncontroller zijn ondergebracht bij onze afdeling. Met het dashboard kan ik precies zien hoever ik ben, of de uitkomsten goed zijn en of er nog acties voor onze afdeling open staan. Op het dashboard wil ik kunnen doorklikken op de verschillende controles die uitgevoerd zijn om indien gewenst ook tot op detailniveau naar de controleposten zelf te kijken.

 

U bent collegelid/wethouder

Aan het College of aan mij als wethouder kan ook toegang worden gegeven tot het dashboard. Ik kan als collegelid of wethouder dus zelf checken of de risico’s van de bedrijfsprocessen worden beheerst en of de controleactiviteiten op tijd in gang zijn gezet en de uitkomsten daarvan op hoofdniveau een overwegend positief beeld laten zien.

Ik kan aan het einde van het jaar dus nooit meer (on)aangenaam verrast worden doordat allerlei controles zijn blijven liggen of doordat geen verbeteracties zijn ingezet wanneer de uitkomsten een zorgwekkend beeld vertonen.

Straks moeten wij ons als College per slot van rekening verantwoorden over de rechtmatigheid van de uitvoering voor alle bedrijfsonderdelen van de gemeente.

 

De accountant

Voor de accountant blijft er nog wel werk aan de winkel. Zij moeten de getrouwheid van ons controlewerk toetsen. Daarvoor kunt u ook aan de accountant ‘lees-toegang’ geven tot het dashboard, zodat zij zelf realtime over uw schouder mee kunnen kijken of de kwaliteit van de uitvoering van de gemeentelijke taken op orde is op basis van de gedane controles. En op basis van de geüploade bewijslast en eventuele uitgevoerde reviews kunnen zij zich ook vergewissen of uw controles voldoende onderbouwd zijn en op waarheid berusten. Hierdoor heeft u een effectievere en efficiëntere accountantscontrole. 

 

Maak uw goede voornemens voor 2022 waar en plan een afspraak

Benieuwd hoe het werkt? Neem contact op met Wiljan de Jong wiljan@checkpoint-ic.nl .

Alternate Text Alternate Text