Met Checks and Balances risico’s TOZO minimaliseren

29-06-2020
Met Checks and Balances risico’s TOZO minimaliseren

Groot financieel belang vraagt uw aandacht

Het gaat om veel geld (€ 3,8 miljard SZW begroting), weinig regels en weinig controle. Dat vormt dus een groot risico. Snelheid en eenvoud staan in eerste instantie voorop. Dat is begrijpelijk.

De toetsing van het recht op uitkering aan ‘de voorkant’ is beperkt. Die risico’s kunt u aanzienlijk verkleinen door nu meteen ook de ‘achterkant’ te organiseren.

Dat vraagt om een inrichting van de bedrijfsvoering in de organisatie met voldoende ‘checks and balances’ in het bedrijfsproces. Op basis daarvan kunt u al heel snel de kwaliteit monitoren, zo nodig bijsturen en laten zien dat het werkt. En bij de rechtmatigheidsverantwoording in de Sisa-bijlage die door de accountant gecontroleerd wordt, zult u daar veel plezier aan beleven.

Lees meer

Wilt u meer lezen over de aandachtpunten voor het uitvoeren van de Tozo-regeling lees dan hier.

Wat kunt u nu doen?

Ons advies is om voor uw eigen organisatie na te gaan of er voldoende maatregelen zijn genomen om (onder meer) de hiervoor benoemde risico’s te beheersen en check of die als zodanig werken. Doe de gratis Adlasz risicoscan op www.i-kompas.nl en onderneem actie. Indien nodig ondersteunen Checkpoint-IC en haar partner Adlasz daarbij met raad en daad.

Klik hier voor de risicoscan.

Heeft u vragen?

Voor vragen over controle en verantwoording van de TOZO kunt u terecht bij Wiljan de Jong.
T 06 3013 8534
E wiljan@checkpoint-ic.nl

Alternate Text Alternate Text