Subverwerkers

Overzicht specifieke subverwerkers

Op deze pagina staat een overzicht van categorieën van subverwerkers en specfieke subverwerkers.

Dit betreft een volledig overzicht van partners waar de Verwerker werkt in diensten en applicaties. In de praktijk wordt voor Verwerking  gebruik gemaakt van een selectie van deze subverwerkers.

Verwerker kan, afhankelijk van de te leveren diensten, bij de Verwerking gebruik maken van de volgende categorieën van subverwerkers:

  • Support Software
  • Datacenter
  • Hardware/infra leverancier
  • Netwerk- & Systeembeheer
  • Mailingproviders
  • Accountancy en administratie

Overzicht specifieke subverwerkers:  

Naam

Categorie

Doel

Asana, Dropbox

Support Software

Projectmanagement/collaboration systeem waarbij mogelijk incidenteel persoonsgegevens worden verstrekt.

Iron mountain; Leaseweb, Dataplace

Datacenter

Fysieke huisvesting servers; Exploitant en support diensten huisvesting servers

Dell, Fortinet

Hardware/infra leverancier

Leverancier van hardware of infra. SLA op gebied van vervanging of ondersteuning bij technische calamiteiten. Bij een incident mogelijk tijdelijk toegang tot persoonsgegevens. 

Solimas, Fair ICT;

Netwerk- & Systeembeheer

Ondersteuning op gebied van kantoorautomatisering, server- en netwerkbeheer alsmede technische ontwikkeling en innovatie.

Mailchimp, Mailplus, Mailjet

Mailingproviders

Verzendpakket ten behoeve van mailings voor middelgrote tot grote omvang

HLB accountants, Exact B.V., Reeleezee

Accountancy en administratie

Ondersteuning en advies op gebied van accountancy alsmede software t.b.v. basis- en loonadministratie.

 

Alternate Text Alternate Text