Edwin van de Pol

Edwin voert veel opdrachten uit op het gebied van juridische en organisatorische herstructurering, inrichting procesbeheer en auditfunctie, financieel beheer en beleid, planning en control.

Edwin van de Pol

Persoonlijke visie

“Het is belangrijk organisaties vanuit een integraal en multidisciplinair oogpunt te bekijken. Ik beschik over een groot analytisch vermogen, maar ben tegelijkertijd pragmatisch ingesteld en gericht op concrete en werkbare oplossingen. Het liefst ga ik natuurlijk op zoek naar de best passende oplossing. Dat betekent dan vooral dat ze bij de opdrachtgever passen, want geen organisatie is uiteindelijk hetzelfde. Ik ga energiek en besluitvaardig aan het werk en neem graag het voortouw om tot het maximale resultaat te komen.”

Kenmerken

Sterke analyticus, praktisch en pragmatisch ingesteld. Initiatiefrijk en energiek. Brengt graag kennis over via gastcolleges en workshops.

Wij zijn Checkpoint

Roel Korsmit
Roel Korsmit
Lieke Esseling-Boemaars
Lieke Esseling-Boemaars
Wiljan de Jong
Wiljan de Jong
Alternate Text Alternate Text