Kwaliteitsmeting voor gemeenten en de zakelijke markt

Over checkpoint

De applicatie

Checkpoint is dé webbased applicatie op het gebied van kwaliteitsmeting voor gemeenten en de zakelijke markt. Checkpoint biedt u een betrouwbare, transparante omgeving waarin u de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de bedrijfsvoering kunt meten.

U richt de applicatie in naar uw eigen wensen en zienswijzen. Met de juiste inrichting heeft u zicht op het functioneren van uw organisatie in de breedste zin des woords. Waar gaat het goed? Waar zitten de knelpunten? Waar zitten de risico’s? Zijn de rapportages voldoende betrouwbaar? Desgewenst kunnen de adviseurs van Checkpoint u ondersteunen bij de inrichting, maar ook bij de uitvoering hiervan.

De applicatie is modulair ingericht gericht op de te realiseren doelstellingen, de risico’s die daarbij onderkend worden en de te treffen maatregelen. Het is immers de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement hieraan invulling te geven. De interne – en kwaliteitswerkzaamheden hebben als doel te monitoren in hoeverre de organisatie als geheel heeft gepresteerd. De volgende stappen worden onderkend:

  • Maak de te realiseren doelstellingen inzichtelijk. De doelstellingen vanuit de relevante wet- en regelgeving zijn daarbij voorgedefinieerd. U maakt de keuze die wel of niet te gebruiken en vult deze aan met de organisatiedoelstellingen.
  • Maak de risico’s inzichtelijk. De tool is voorzien van een database met veel voorkomende risico’s waar u uit kunt selecteren. Het staat u uiteraard vrij aanvullende risico’s te benoemen.
  • Maak de organisatorische maatregelen inzichtelijk. Denk daarbij aan de managementgebieden strategie en beleid, ICT, HRM, bedrijfsprocessen, en planning en control.
  • Maak een gericht controleplan en voer de controles uit. Op basis van de voorgaande stappen wordt opgemaakt of en in hoeverre de organisatorische maatregelen in opzet toereikend zijn. De controle wordt op basis daarvan op maat gemaakt. Veel controlelijsten zijn voorgedefinieerd, maar behoeven aanvulling naar aanleiding van de hiervoor genoemde bevindingen. Ook is een steekproefmodule beschikbaar voor het bepalen van het aantal waarnemingen.
  • Maak een evaluatie. De hiervoor genoemde stappen leiden tot een rapportage met zaken die goed gaan en zaken die verbetering behoeven. Tevens wordt een conclusie getrokken omtrent de rechtmatigheid, betrouwbaarheid en effectiviteit van de gecontroleerde massa’s.

De applicatie is webbased en daarmee eenvoudig in onderhoud en gebruik. Als gebruiker heeft u geen omkijken naar versiebeheer, back-ups en andere beheerhandelingen. U kunt alle stappen zelf inrichten en beheren. Maar ook onze adviseurs staan desgewenst voor u klaar. Voor meer informatie klik hier.

U kunt naar eigen inzichten rechten aan gebruikers toekennen. Zo kunt u ook (lees)rechten geven aan uw accountant zodat deze kan meekijken met de (voortgang van) interne controlewerkzaamheden.

Het systeem kent een korte implementatie en is zeer eenvoudig in het gebruik. De bevoegde medewerker kan direct aan de slag!

Bewezen betrouwbaar
Veel gemeenten maken
al gebruik van Checkpoint IC en blijven bij ons
Eenvoud
Het systeem is eenvoudig in gebruik,
binnen een uur kun je het leren
Korte implementatie

Het systeem kent een korte implementatie en is zeer eenvoudig in het gebruik

Gunstige prijsstelling

Daarnaast hanteren we uitzonderlijk gunstig tarieven

Webbased

De applicatie is overal te wereld toegankelijk en te benaderen via je browser

Overal en altijd

Het systeem is 24 uur per dag toegankelijk, overal en altijd kan je erbij

Toepasbaar en aanpasbaar

Mis je features die je graag wilt? Checkpoint IC is flexibel!

Geen startkapitaal nodig

Om te beginnen heb je geen startkapital nodig

Single information

Eenmalige invoer van gegevens om vervolgens vertaling en aar verslagen en rapporten te kunnen maken

Organisatie

Organisatie en visie

De visie achter Checkpoint-IC laat zich in twee woorden samenvatten: eenvoud en kwaliteit. Uiteraard is sprake van een complexe materie; de kunst is echter deze zo eenvoudig mogelijk te ontsluiten. Door de samenwerking tussen The Cre8ion.Lab en Adlasz is deze combinatie gewaarborgd.

The Cre8ion.Lab is een communicatiebureau dat gelooft in de wetenschap van het creatieve proces. Eenvoud, duidelijkheid en begrijpelijkheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Adlasz is een consultancybureau voor de publieke sector. Zij richten zich voornamelijk op financieel strategisch advies. Bij Adlasz werken mensen met een jarenlange ervaring in de controlepraktijk bij gemeenten en aanverwante partijen in het publieke domein en in het sociaal domein in het bijzonder. Een groot deel van de mensen heeft een RA of gelijkwaardige achtergrond. Die kennis van het publiek domein is in de applicatie ingebracht. The Cre8ion.Lab zorgt voor de heldere en duidelijke ontsluiting van die – toch wel ingewikkelde – materie.
 
Checkpoint-IC heeft de ambitie voor een beheerste groei. Op die manier blijft er goede aandacht voor de klant, voor verbeteringen en voor uitbreidingen. Met een werkgroep van experts bekijken we continu hoe we u nog beter van dienst kunnen zijn. We blijven ons afvragen hoe we onze applicatie in continuïteit kunnen blijven verbeteren. De input van onze klanten is daarbij cruciaal. De publieke sector heeft onze bijzondere kennis en aandacht en dat zal altijd zo blijven. Onze ambitie is de tool verder door te ontwikkelen met juridische en fiscale controls. Door de samenwerking met Schulinck kan aan deze ambitie ook concreet verdere invulling worden gegeven.
Klantenservice

Service & onderhoud

Checkpoint is zo ontwikkeld dat de gebruikers van de applicatie geen tot weinig bemoeienissen hebben met het onderhoud. Het Checkpointteam voert centraal periodiek onderhoud en service uit. Alle gebruikers profiteren hier vervolgens van.

Wij spelen in korte tijd in op de individuele wensen van gebruikers. Wanneer additionele functies door een gebruiker noodzakelijk worden geacht, verrichten wij deze activiteiten op offertebasis. Als blijkt dat een toevoeging van een functionaliteit voldoende relevant is voor alle gebruikers, voeren wij deze upgrade kosteloos door. Gezamenlijk bouwen wij op deze wijze de applicatie verder uit tot een geavanceerd en up- to-date hulpmiddel. 
 
Wij staan altijd open voor suggesties van gebruikers en bieden hierdoor een product dat evolueert. 
 
Servicedesk
 
Binnen de applicatie kunt u op eenvoudige wijze uw vraag voorleggen aan één van onze medewerkers. U kunt daarbij aangeven of het om een technische, inhoudelijke of informatieve vraag gaat. Onze backoffice is zo ingericht dat uw vraag bij de juiste medewerker terecht komt zodat de aangewezen persoon op uw wensen kan reageren. Uiteraard zijn onze medewerkers ook telefonisch bereikbaar. 
 
Foutmeldingsmodule 
 
Bij onverhoopte storingen wordt onze technische dienst automatisch ingeschakeld. Zij kunnen tot op de milliseconde nauwkeurig traceren waar het probleem zich heeft voorgedaan waardoor zij het probleem zeer snel en efficiënt op kunnen lossen. U als gebruiker krijgt eveneens een automatisch aangemaakt bericht.
Contact opnemen