Gemeente krijgt legaat van € 1,7 miljoen

11 augustus 2017

Dat gaat niet gebeuren bij gemeenten denkt u misschien. Het Westfries Museum is het onlangs wel overkomen! Het legaat kwam van een man die “was geraakt door de vriendelijke reactie van medewerkers”.

Nederland heeft bijna 400 gemeenten. De bedrijfsvoering van de gemeente raakt direct de burger als mens. De gemeente verleent zorg, deelt parkeerboetes uit, haalt huisvuil op, verstrekt bijstand, zorgt voor werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, verkoopt paspoorten, zorgt voor bouwrijp maken van grond voor woningbouw en nog veel meer. Deze dienstverlening en activiteiten van de gemeente geeft heel veel kansen om burgers te raken met vriendelijke reacties van ambtenaren.

Het doen en laten van de gemeente wordt op de voet gevolgd. Door de lokale media, op de social media en regelmatig ook door de landelijke media. De ambtenaren van de gemeenten doen in de regel hun best, al zal er best een uitzondering op deze regel zijn. In het geval een gemeente negatief in het nieuws komt is dat vervelend. Allereerst voor de betrokken burger, die heeft immers een reden om te klagen. Maar het is ook vervelend voor de betrokken ambtenaar en de gemeente zelf. Media druk kost veel energie van gemeenten, tijd en geld. En het is voor elke gemeente prettig als er sprake is van een goede reputatie. Daarom pleit ik voor structurele aandacht voor de reputatie van gemeenten zowel in de traditionele media als de social media. Volgens mij wordt iedereen daar blij van: de burger en ook de gemeente zelf.