Lokaal bestuur in control: Samen sta je sterk

31 juli 2017

Gemeenten hebben de laatste jaren veel meer taken toebedeeld gekregen vanuit de Rijksoverheid, met name op het sociaal domein. De begroting van de gemeente is ongeveer verdubbeld. Tegelijkertijd wordt onze samenleving steeds complexer. Gemeenten moeten hard werken om in control te zijn en te blijven. In control zijn kost energie, tijd en geld.

De vraagstukken waar gemeenten voor staan zijn voor alle gemeenten vergelijkbaar. Uiteraard met lokale verschillen. Samenwerken en delen is een goede gewoonte in het lokaal bestuur. Het gaat hierbij vooral om beleidsinhoudelijke zaken.  Op het gebied van de beheersing van de bedrijfsvoering wordt ook wel gedeeld, maar voor zover ik kan zien “biedt dat veel ruimte voor verbetering”. Het initiatief van www.adlasz.nl om een handboek “Lokaal bestuur in control” met en voor gemeenten uit te werken verdient navolging! Checkpoint-ic heeft zich al gemeld. Doet u ook mee?