Eenvoud loont

11 juli 2017

Voor een groeiende groep Nederlanders is de samenleving te ingewikkeld geworden. Zij lopen een verhoogd risico om in de schulden te raken. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onderzocht hoe overheden en andere organisaties kunnen voorkomen dat mensen in de schulden raken. Eenvoud is het sleutelwoord. De RVS denkt dat veel schulden voorkomen kunnen worden door regels eenvoudiger te maken. Het is een van de aanbevelingen in het recent gepubliceerde advies “Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen”. Aldus de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Checkpoint-IC is een tool die het lokaal bestuur helpt om aan te tonen dat aan de regels is voldaan. Het is een uiterst handig en effectief hulpmiddel. De tool wordt gebruikt bij circa 60 gemeenten. Hierdoor hebben wij een goed representatief beeld van de praktijk van alledag bij gemeenten als het gaat om interne controle.

De suggestie van de RVS om regels eenvoudiger te maken onderschrijven wij van harte. Idealiter zouden gemeenten periodiek (jaarlijks) moeten analyseren welke regels eenvoudiger kunnen. Mooi voorbeeld is de vergoeding voor de vervoerskosten van een gehandicapte. Zodra is vastgesteld dat iemand gehandicapt is, kan een lump-sum vergoeding worden gegeven. Of heeft u liever bonnetjes voor elk ritje? Is ook nog klantvriendelijker denken wij….