Checkpoint bereikt overeenstemming met Adlasz over mede-eigendom!

1 mei 2014

Checkpoint-IC heeft overeenstemming bereikt met Adlasz over mede-eigendom. Adlasz is een dienstverlener voor het lokaal bestuur en de sociale zekerheid. Zij leveren adviezen en ondersteuning op het gebied van strategie, bedrijfsvoering en interne beheersing bij gemeenten. De samenwerking moet leiden tot een verdere ontwikkeling en verbetering van de applicatie Checkpoint-IC.

Checkpoint-IC bestaat sinds 2006 en inmiddels is hun applicatie actief bij ruim 50 gemeenten c.q. aan gemeenten gelieerde organisaties. Tot de klantenkring van Checkpoint behoren onder meer de gemeenten Breda, Amersfoort, Groningen, Apeldoorn en Almelo. Adlasz bestaat sinds 2011 en is met 15 medewerkers actief binnen nagenoeg dezelfde doelgroep.

Loek Jurres van Checkpoint-IC: “We waren vooral op zoek naar een strategische partner die de markt kent en weet wat er beweegt. Een partner die Checkpoint naar een hoger niveau kan tillen en een toegevoegde waarde heeft voor onze klanten. Door het wegvallen van aandeelhouder Dhr Verhagen van Sozalert ontstond op deze positie een gat. Via de nieuwe samenwerking geven wij hier als organisatie invulling aan. De aandeelhouders van Checkpoint zijn bewust op zoek gegaan naar een partnership vanuit een ondernemend karakter en heeft dit teruggevonden in Adlasz. Partijen versterken elkaar en vullen elkaar aan. Gedurende de afgelopen drie jaar hebben de partijen via een verloving aan elkaar kunnen wennen wat heeft geresulteerd in een overeenstemming tot structurele samenwerking vanaf heden”. “Samen zijn we in staat alle ontwikkelingen in de publieke sector snel te doorgronden en de gevolgen voor de individuele organisatie te doorzien”, aldus Roel Korsmit, partner bij Adlasz over de samenwerking. “Checkpoint levert daarvoor naar onze mening het beste gereedschap.” Willem Donders, één van de grondleggers van Checkpoint-IC blijft nauw betrokken bij de nieuwe organisatie. Dat geldt ook voor de overige medewerkers van Checkpoint-IC.

De eerste resultaten van de samenwerking zijn er al. In het derde kwartaal komt een nieuwe versie van Checkpoint-IC. Dezelfde functionaliteit in een nieuwe look and feel met daarnaast de mogelijkheid om Checkpoint-IC van toegevoegde waarde te laten zijn voor de bedrijfsvoering conform de filosofie van Adlasz, De Beheersing Beheerst. Interne controle is namelijk meer dan een controle ten behoeve van de accountant! Ook de kwaliteitscontrole en het visueel weergeven van resultaten hebben een plek gekregen in deze nieuwe versie.