Hendrik Damen

Hendrik richt zijn expertise o.m. op audits in de publieke sector, interne beheersing/controle, opstellen jaarrekeningen, Europese subsidies en procesbeheersing. Ook het sociaal domein (o.a. uitnutting participatiebudget, aanvragen vangnetregeling Participatiewet) heeft geen geheimen voor hem.

Hendrik Damen

Persoonlijke visie

“Het leveren van toegevoegde waarde aan een organisatie, dat is een belangrijke drijfveer in mijn werk. Ik ben altijd gedreven op zoek naar mogelijkheden om bedrijfsprocessen nog efficiënter en effectiever te laten verlopen. Als adviseur en interimmanager ga ik altijd voor het ‘samen smeden’ van een optimaal resultaat. Het is belangrijk gezamenlijk op te trekken met de opdrachtgever en voldoende tijd te nemen voor een gedegen analyse: waar staan we nu en waar willen we naar toe? Dat leidt tot een doordachte en creatieve aanpak. Motiverende communicatie is een basisvoorwaarde om het doel te bereiken. Daarnaast is belangrijk de samenhang van verschillende bedrijfsprocessen goed in het oog te houden.”

Kenmerken

Manager en supervisor, sterk financieel inzicht, doorziet processen en ontwikkelingen en kan inhoudelijk op veel terreinen uit de voeten: van het sociaal domein tot ruimtelijk beleid. Binnen directieteam Adlasz belast met de portefeuille financiën.

Wij zijn Checkpoint

Roel Korsmit
Roel Korsmit
Lieke Esseling-Boemaars
Lieke Esseling-Boemaars
Wiljan de Jong
Wiljan de Jong
Alternate Text Alternate Text