Inspiratiedag 2016

Inspireren en controleren

Inspiratiedag 2016

Verslag Inspiratiedag

Een groot aantal gemeenten, samenwerkingsverbanden, werkorganisaties en provincies hebben op donderdag 15 september 2016 de inspiratiedag bijgewoond. Graag willen we iedereen bedanken voor de opkomst en contributie aan de goede sfeer op de dag zelf. Op deze pagina vindt u een impressie van de dag.

Tijdens de dag zijn twee workshops verzorgd: Risicogestuurde interne controle, en interne controle in het sociaal domein. De presentaties van beide workshops kunt u op deze pagina downloaden.

We hebben de bezoekers meegenomen in de stappen die leiden naar een risicogestuurde interne controle. Een controle waarvan de uitkomst inzicht geeft in de mate waarin u de risico’s beheerst. Daardoor heeft de interne controle meer toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering. Verder zijn er ervaringen uitgewisseld over de belangrijkste bevindingen uit eerdere interne controles en de gevolgen die dit heeft voor een gemeente. Natuurlijk zijn de concrete verbetervoorstellen hierbij onmisbaar.

Het middagdeel had een interactief karakter aan de hand van stellingen over het vak. Daarnaast sprak Prof. Dr. Willem Vermeend over trends en actuele ontwikkelingen binnen de ICT en Finance en de impact die dat kan hebben op de gemeente en het vak. Het programma werd afgesloten met een creatieve en vaak hilarische samenvatting van de dag door Armand Schreurs.

Aansluitend vond de netwerkborrel plaats. Wij hopen dat u waardevolle contacten hebt opgedaan en een informatieve en inspirerende dag hebt gehad. Nogmaals, bedankt voor uw aanwezigheid en bijdrage aan de Checkpoint Inspiratiedag.

Impressie Inspiratiedag