Inrichting & advies

Opleidingen & trainingen

Opleidingen & trainingen

Interne controle lijkt een wat achterhaalde term. Ook het suffig imago dat het wel eens op kan roepen is niet meer van deze tijd. Certificeringen, kwaliteitskeurmerken en de rol van de accountant zijn continue in beweging en vragen het nodige van de auditors. Daarmee worden ook de ondersteunende systemen belangrijker! Met Checkpoint bent u voorbereid op al deze – ook toekomstige – ontwikkelingen. Het team achter Checkpoint is immers goed bekend met alle ontwikkelingen en toepassingen daarvan. Ook de vormgeving en de eenvoud van het ontsluiten van deze informatie is een continue punt van aandacht.

Een adequate ondersteuning is een absoluut vereiste. Of dat nu de vraagbaakfunctie, het tijdelijk invullen van auditwerkzaamheden of het coachen van uw medewerkers betreft maakt voor ons geen verschil. Wij zijn van mening dat we op elk moment elke vorm van ondersteuning moeten kunnen bieden. Deze is dan ook beschikbaar. Dit blijkt uit:

 • Een korte maar gedegen opleiding bij de implementatie van de applicatie
 • Jaarlijks organiseren van inhoudelijke workshops gericht op ontwikkelingen in de interne controle
 • Jaarlijks organiseren van workshops specifiek gericht op de interne controle in het sociaal domein
 • Periodiek consult door een medewerker van Checkpoint over het gebruik en de inrichting van Checkpoint
 • Beschikbaar hebben van zowel een inhoudelijke als een technische helpdesk
 • Consultancy op maat gericht op elke vorm van ondersteuning bij de inrichting, uitvoering en evaluatie van de interne controlewerkzaamheden
 • Coaching en/of (gerichte) opleiding op maat van uw medewerkers
 • Ondersteunen bij de inrichting van de bedrijfsvoering
 • Ondersteuning bij procesbeschrijvingen

Interne controle versus kwaliteitscontrole

Wij onderkennen dat er vele soorten van controles zijn en dat zo veel als mogelijk dubbele controles voorkomen moeten worden. In dat kader onderkennen wij de volgende opbouw:

Checkpoint is op elk niveau van de controlepiramide inzetbaar. Voor een efficiënte en effectief werkende controlepiramide is het cruciaal per niveau inzicht te hebben in de controlemaatregelen. De AO/IB-beschrijvingen (Administratieve organisatie met de daarin verankerde interne beheersingsmaatregelen) geven daartoe idealiter het benodigde inzicht. Checkpoint kan ingericht worden afhankelijk van de aard van de uit te voeren controlewerkzaamheden en is daarmee inzetbaar op elk gewenst niveau van de controlepiramide.

Checkpoint ondersteunt u desgewenst met de voor u ideale inrichting van de applicatie. 

Interne controle versus accountantscontrole

Checkpoint ondersteunt u ook bij het vraagstuk omtrent de relatie met de externe accountantscontrole. Ook de accountantscontrole is continue in ontwikkeling, wat ook weer een impact heeft op de beheersingsorganisatie van de te controleren entiteit. Voor gemeenten geldt bijvoorbeeld dat het rechtmatigheidsoordeel van de accountant verdwijnt. De tegenhanger is dat de gemeente zelf een verantwoording moet opstellen omtrent de rechtmatigheid. De accountant stelt vervolgens vast of en in hoeverre dat oordeel terecht is. De druk wordt hierdoor verplaatst naar de organisatie zelf.

Ook de ontwikkelingen rondom de controle standaard COS610 leiden ertoe dat accountants niet – zondermeer- kunnen steunen op intern uitgevoerde kwaliteits- dan wel controlewerkzaamheden. Onderstaand schema maakt inzichtelijk of en in hoeverre accountants van interne werkzaamheden gebruik kunnen maken: 

Ook hierbij geldt dat u als organisatie eerst een fundamentele keuze moet maken omtrent de ambitie van de interne controlewerkzaamheden. Checkpoint ondersteunt u desgewenst bij het maken van die keuze en wat de gevolgen daarvan zijn voor de inrichting van de tool. De tool biedt in ieder geval de mogelijkheid de accountant een raadpleegfunctie te geven, zodat die op de hoogte is van de voortgang van de werkzaamheden. Omdat met de samenwerking met Adlasz ook Registeraccountants beschikbaar zijn, kunnen wij u ook ondersteunen bij het maken van afspraken met de controlerend accountant.

Verslaglegging
Jaarverslag over de uitvoering
Het jaarverslag, als bijlage bij de verantwoording van de jaarrekening, is een weergave van de wijze waarop het voorgaande jaar is gepresteerd door de verschillende afdelingen. Graag stellen wij in overleg met u de verschillende verslagen op. 
 
Administratieve organisatie 
 
Met administratieve organisatie bedoelen we alles wat verband houdt met het beheersen van de bedrijfsvoering. Een gedegen administratieve architectuur is voorwaarde voor een goed gestructureerde organisatie. Door de jarenlange praktijkervaring van Sozalert kunnen we u ondersteunen bij de volgende zaken:
 
 • Onderzoek naar actualiteit van de werkprocessen
 • Onderzoek naar praktische uitvoerbaarheid van de werkprocessen
 • (Her)schrijven van werkprocessen
 • (Her)schrijven van werkinstructies
 • Implementatie van werkprocessen en werkinstructies en de evaluatie daarvan.
 
Bestandsanalyses
 
Om de opbouw van het uitkeringsbestand te achterhalen kunnen wij bestandsanalyses voor u uitvoeren. Met behulp van deze ananlyses kunt u vervolgens doelgroepgerichte benaderingen invoeren. Denk hierbij aan het in kaart brengen van het arbeidspotentieel van uitkeringsgerechtigden. Het gericht inzetten van het werkbudget wordt met deze informatie mogelijk. 
 
Ook voeren wij klantentevredenheidsonderzoeken uit. 
 
Coaching
 
Coaching op de werkplek draagt bij tot nog beter functioneren van de medewerkers. 
 
Wij fungeren als klankboord en door middel van suggesties geven we de medewerker nieuwe inzichten. Dit stimuleert het kwaliteitsdenken binnen de organisatie. We kauwen de informatie niet voor, maar laten het de medewerker zelf ontdekken waardoor onze coachingtrajecten langdurige en efficiente effecten hebben. Kortom; wij begeleiden de medewerker bij het verkrijgen en inzetten van nieuwe inzichten.
Steekproeven importeren

Win tijd: Importeer uw steekproef

Checkpoint-IC biedt de mogelijkheid om zelfstandig de dossiers en betaalposten die vanuit uw Gemeentelijke Basis Administratie afkomstig zijn te importeren. Mocht u specifieke wensen hebben dan staat het team van techneuten van Checkpoint voor u klaar om hier invulling op maat aan te geven. Daarna kunt u met het script de gegevens importeren.

In Checkpoint is standaard de mogelijkheid voor het importeren van steekproeven ingebouwd. Dit gebeurt op basis van een Excel format. Mocht u specifieke wensen hebben dan ondersteunen wij u hier graag bij. Door de diversiteit aan financiële systemen kunnen wij u een aanbieding doen welke volledig aansluit op de bestaande software binnen uw organisatie. 

Inspiratiedagen

Wissel idee├źn en ervaringen uit

Op periodieke basis organiseert Checkpoint-IC inspiratiedagen. Een uitgelezen kans voor gebruikers en geïnteresseerden van Checkpoint-IC om persoonlijk kennis te maken met collega-gebruikers en het team van Checkpoint-IC.

Tijdens een inspiratiedag bespreken Checkpoint-IC en eventuele gastsprekers nieuwe ontwikkelingen die betrekking hebben op de applicatie. Ook kunnen er bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen op gebied van interne controle worden toegelicht. Daarnaast is een inspiratiedag de uitgelezen kans ideeën en ervaringen over Checkpoint-IC met elkaar uit te wisselen.

Met de input van een inspiratiedag gaan we aan de slag om de Checkpoint-applicatie nog gebruiksvriendelijker en uitgebreider te maken. Gezamenlijk bouwen wij op deze wijze de applicatie verder uit tot een geavanceerd en up-to-date hulpmiddel.