Gebruikersbijeenkomst

Inspireren en controleren

Gebruikersbijeenkomst

Beste Checkpoint-gebruiker,

Zoals u ook op onze inspiratiedag hebt vernomen, volgen wij de ontwikkelingen op het terrein van de interne controle / interne beheersing op de voet. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er een compleet nieuwe module is toegevoegd, Beheersing Beheerst. Daarnaast heeft de oude vertrouwde versie een upgrade ondergaan. Graag lichten wij deze ontwikkelingen in een intieme setting aan u toe. Daartoe organiseren wij een 5-tal bijeenkomsten waarbij we tevens met elkaar in gesprek kunnen gaan over actuele zaken, ontwikkelingen en wensen en eisen omtrent de tool.

Migratie

Wij nemen u mee naar de nieuwe omgeving en functionaliteiten van de basic versie. Vragen als:

  • Waarom een nieuwe versie?
  • Wat  verandert er?
  • Wanneer is de nieuwe versie beschikbaar?
  • Wat zijn de nieuwe mogelijkheden?

worden beantwoord. 

 

Ontwikkeling Beheersing Beheerst

Op de inspiratiedag hebt u een eerste indruk gekregen van deze geheel vernieuwde versie. Deze versie biedt onder andere de mogelijkheid de juridische database van Grip op van Schulinck te koppelen. Graag laten wij u meer in detail de mogelijkheden van deze module zien en hoe hierin de ontwikkelingen omtrent de Collegeverklaring (nieuw  vanaf 2018!) en de relatie met de accountantscontrole zijn verankerd. Tevens kunnen we gericht ingaan op uw vragen en opmerkingen.

 

Certificering / ontwikkelingen BIG

De tool is in het verleden gecertificeerd door Deloitte. Na de update van de huidige versie en de uitbreiding met Beheersing Beheerst, is het tijd voor een actualisatie. Momenteel is BDO bezig met het certificeringstraject. Ook zijn we bezig met de impact vanuit de BIG. Tijdens de bijeenkomst geven wij een update van de stand van zaken.

 

Informatie uitwisseling

Regelmatig krijgen wij de vraag om meer onderling en met gebruikers in contact te komen. Met deze bijeenkomsten voldoen we aan dit verzoek. Van deze gelegenheid maken wij tevens graag gebruik met u te verkennen:

  • Is er behoefte aan meer van dit soort bijeenkomsten? Zo ja, met welke periodiciteit?
  • Of en hoe kunnen we het forum inzetten voor onderling contact?
  • Welke alternatieven zijn denkbaar?

 

Onderstaand treft u de locaties en tijdstippen van de bijeenkomsten aan:


18 mei bij de gemeente Goes
van 14.00 – 17.00 uur


1 juni bij de gemeente Apeldoorn
van 10.00 tot 12.00 uur


15 juni bij de gemeente Krimpenerwaard
van 10.00 tot 12.00 uur


Verzenden